Radni Zagrodna przeciw raportowi za rok 2018!

Bardowska Karolina Fot. Materiały wyborcze
Bardowska Karolina

Z wielką uwagą przyglądamy się w ramach realizacji projektu raportom o stanie samorządów. Po raz pierwszy ustawodawca niejako narzucił obowiązek sporządzenia raportu , nie określając jednakże szczegółowo kształtu , jaki powinien posiadać wspomniany dokument. Tym bardziej interesujące jest porównanie w jaki sposób poradziły sobie z tym poszczególne gminy.

Na XI sesji Gminy Zagrodno raport przedstawiła wójt- Karolina Bardowska. Powiedziała, że prezentowany raport jest sprawozdaniem z działalności wójta, radnych i pracowników urzędu za poprzedni rok kalendarzowy. Podkreśliła, że raport przedstawia ogólne dane, w tym demograficzne, finansowe, programy, działalność gminy i jednostek organizacyjnych oraz realizację uchwał rady gminy.

"Pragnę zaznaczyć, że byłam odpowiedzialna za sporządzenie raportu, ale wszelkie pytania dotyczące treści, które on zawiera faktycznie nie powinny być kierowane do mnie- tylko do osób, które w 2018 pracowały na to, co się w nim zawiera. Mam świadomość tego, że nieudzielenie votum zaufania , otwiera furtkę do przeprowadzenia referendum dotyczącego odwołania wójta ze stanowiska, jednak należałoby się zastanowić, czy to jest czas i miejsce na to. (....) Niezaprzeczalnym faktem jest , że na rok 2018 gmina nie posiada opracowanej strategii rozwoju, programu rewitalizacji, programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym, zagospodarowania przestrzennego. Nie mamy też chodników, kanalizacji, oświetlenia, gazu, to wszystko wiemy".

Następnie pani wójt zaprezentowała efekty pracy swojej i gminnych urzędników za 7 miesięcy sprawowania funkcji włodarza gminy.

Po zakończeniu wypowiedzi pani wójt rozpoczęła się  dyskusja. Poniżej kilka wypowiedzi:

-radny Olechowski - "Moim zdaniem ten raport jest sporządzony wyjątkowo niestarannie . Mam pytanie: nad którym raportem będziemy głosować, na tym który został ogłoszony na BIPie, czy nad tym po zmianach?"

-radny Kotylak zauważył, że informacje dotyczące Zespołu Szkolno-Przedszkolnego obejmują lata 2016, 2017, 2018 i 2019. Zadał więc pytanie, dlaczego nie ma inwestycji z lat poprzednich, a w przypadku oświaty takie dane są? "Moim zdaniem jest tak dlatego, żeby pokazać jakim ciężarem dla gminy jest oświata"- powiedział.

Na zakończenie odbyło się głosowanie: 4 radnych za, 10 przeciw. Przewodniczący zakomunikował, że rada większością głosów odrzuciła raport.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury i publicznej debaty.

Raport o stanie Gminy Zagrodno


źródło: Gmina Zagrodno


PROO


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.