Więcej płatnych parkingów w Złotoryi

Złotoryja
Złotoryja

Uchwała z 25 lutego 2016 określiła strefę płatnego parkowania na ulicach: pl. Niepodległości,  ul. Rynek, zaplecze ZOKiR, ul. Szkolna, ul. Chopina

Nowy projekt uchwały obejmuje ulice: pl. Niepodległości,  ul. Rynek, plac Uciecha, ul. Szkolna, ul. Chopina, ul. Żeromskiego, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Dodatkowo w zmianach budżetowych planuje się środki na zakup dwóch parkometrów za kwotę 42600 zł.

Na temat tego projektu radni dyskutowali podczas  komisji gospodarczej 19 października.

Dyskusję rozpoczął Burmistrz podając argumenty przemawiające za zwiększeniem strefy płatnego parkowania w Złotoryi:
1. Ludzie muszą mieć możliwość zaparkowania samochodu bez krążenia. Są pory dnia, gdy zaczyna brakować miejsc parkingowych. Jak ktoś krąży to nie załatwia sprawy lub wypala więcej paliwa.
2. Nastąpi ożywienie centrum miasta- klienci będą mogli dojechać do sklepów i punktów usługowych. Odblokowane zostaną miejsca parkingowe przed Szkołą nr 1.
3. Będzie możliwa zmiana organizacji ruchu na parkingu za Zokirem. Wymaga to zmiany dosyć dużej  liczby znaków. Sprawa dotycząca oznakowania strefy parkowania jest w prokuraturze.

Radni zadawali wiele pytań.

Radny Wilczyński zgodził się z argumentacją Burmistrza, ponieważ przeprowadził konsultacje z przedsiębiorcami, którzy w większości byli za tym aby poszerzyć strefę parkowania. Jednocześnie zwrócił uwagę, że radni powinni wcześniej dostawać projekty uchwał, a nie dwa dni przed komisją. Za wprowadzeniem projektu był również Radny Bartnicki, który reprezentuje dolną Złotoryję. Stwierdził, że mieszkańcy tamtych rejonów muszą przyjechać do centrum samochodem, np. do bankomatu, a często nie mają gdzie zaparkować.

Radna Zawiślak zapytała gdzie mają parkować ludzie, którzy tam mieszkają? Pytanie takie zadawali również radni Kocyła i Banaszek,który stwierdził, że takie rozszerzanie strefy płatnego parkowania jest dalszym zawłaszczaniem miasta przez urzędników i mieszkańcom ta propozycja się nie podoba. Radny Kocyła pytał również o możliwość ulg w opłatach dla mieszkańców stref płatnego parkowania.
 
Radny Dobosz rozumiał, że przedsiębiorcy są za płatnym parkingiem, ale uważał, że gdyby zapytać wszystkich mieszkańców ulic, przy których tworzy się strefy płatnego parkowania, to wielu z nich byłoby temu przeciwnych. Miasto to nie tylko przedsiębiorcy to również ludzie, którzy w nim mieszkają. Przekonany był, że radni uchwalając tę uchwałę zrobią więcej złego niż dobrego. On też rozmawiał z wieloma mieszkańcami, którzy prosili aby nie wprowadzać zmian do istniejącej strefy.

Z wypowiedzi Burmistrza wynikało, że w planach jest też rozszerzenie strefy płatnego parkowania o ulicę Mickiewicza oraz  zatrudnienie etatowego pracownika, który będzie sprawdzał czy parkujący wykupili bilety.

Wynik wstępnego głosowania projektu uchwały był następujący:

Za przyjęciem radni: Gagatek, Pazera, Słaby, Grocki, Bartnicki
Wstrzymali się radni: Zawiślak, Łuniewski, Wilczyński
Przeciw radni:  Kocyła , Mundyk, Banaszek, Dobosz

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.