Urząd Miejski w Złotoryi poszukuje rzecznika - dlaczego?

Urząd Miejski Fot. Archiwum własne
Urząd Miejski

Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy likwidującej stanowiska doradców i asystentów w samorządach, uchwalonej przez Sejm 15 września. Za przyjęciem nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych autorstwa Kukiz’15 opowiedziało się 263 posłów, 164 było przeciw, a 8 posłów wstrzymało się od głosu.

Nowela usuwa z obowiązujących przepisów regulację, na podstawie której wójt, burmistrz...  mogą zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów w urzędzie gminy, starostwie  na czas pełnienia swojej funkcji. Pracownicy samorządowi będą mogli być zatrudniani tylko na stanowiskach urzędniczych.

Autorzy projektu w uzasadnieniu podkreślali, że "gabinety polityczne" na szczeblu samorządowym stają się przyczółkiem do tworzenia miejsc pracy dla osób związanych partyjnie z urzędującymi władzami samorządowymi, a doradcy i asystenci nie posiadają żadnych kwalifikacji do zajmowania takiego stanowiska. Wskazywali też na oszczędności, jakie ma przynieść projekt, szacowane "na 50 mln złotych rocznie".

Zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze poszukiwana jest osoba na 1/4 etatu, która będzie odpowiedzialna za:

  • zarządzanie polityką informacyjną;
  • przekazywanie informacji do prasy, radia i telewizji o działalności Burmistrza;
  • analizowanie publikacji prasowych oraz informacji radiowych i telewizyjnych zawierających tematykę związaną z działalnością Burmistrza Miasta i Urzędu, udzielanie sprostowań i odpowiedzi na krytykę prasową;
  • reprezentowanie Burmistrza Miasta w kontaktach z mediami;
  • udział w konferencjach i spotkaniach;
  • wielopłaszczyznową współpracę z mediami;
  • koordynację lub konsultację działań komunikacyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie komórki organizacyjne.

Wydaje się możliwe, że dokumenty złoży obecny rzecznik i zostanie nowym rzecznikiem, ale droga jest otwarta dla wszystkich chętnych :) Dokumenty można składać do 30 listopada 2017 roku.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.