Stan Powiatu Złotoryjskiego jest zły czy dobry?

Rada Powiatu Złotoryjskiego kadencja 2018-2023 Fot. Archiwum własne
Rada Powiatu Złotoryjskiego kadencja 2018-2023

Raport o stanie Powiatu Złotoryjskiego to kolejny raport, który zawiera wiele ważnych danych statystycznych z każdej praktycznie sfery działalności jednostki. Nie zaakcentowano jednak w żaden sposób problemów i wyzwań, które zajmowały najwięcej uwagi w minionym roku. Nie określono priorytetów na rok 2019. 

W roku 2018 niemal na każdej sesji radni zajmowali się sytuacją szpitala, omawiając problemy związane z jego funkcjonowaniem. Gdybyśmy chcieli na podstawie zapisów w raporcie ocenić jaka jest sytuacja szpitala i problemy z jakimi się boryka, to na pewno by nam się to nie udało:

Ponadto, w roku 2018 w powiecie funkcjonowała Spółka z o.o. Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka, która w wyniku umowy zawartej w dniu 29 grudnia 2015 r. na dzierżawę nieruchomości zabudowanych będących własnością Powiatu Złotoryjskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi na okres 30 lat, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu, prowadziła szpital powiatowy, ujęty w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. W ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w szpitalu działały następujące oddziały: chorób wewnętrznych, neurologiczny, rehabilitacyjny, pediatryczny, neonatologiczny, ginekologiczno – położniczy, chirurgii ogólnej, otolaryngologiczny, opiekuńczo leczniczy oraz anestezjologiczny. W roku 2018 w szpitalu leczono w sumie 7 612 chorych, w tym: 2 486 mężczyzn, 4 031 kobiet, 1 095 dzieci. Z tytułu czynszu dzierżawnego w roku 2018 do powiatu wpłynęło 1 785 431,11 zł które przekazano na pokrycie straty po byłym Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi. - źródło: Raport o stanie Powiatu Złotoryjskiego w roku 2018

Ze wzmianki na  temat Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Złotoryi wynika, że koszty działalności znacznie przewyższały przychody. Nie ma wyjaśnienia dlaczego tak się stało i jakie działania podejmie się w przyszłości, aby temu zaradzić.

Jeżeli chodzi o pełnienie funkcji właścicielskich, to Powiat Złotoryjski jest organem założycielskim dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Złotoryi. Zakład zapewnia profesjonalną opiekę pielęgnacyjną i opiekuńczą pacjentom w różnym wieku, z dużymupośledzeniem zdolności do samodzielnego poruszania się oraz tym, którzy w realizacji swych podstawowych potrzeb są niemal całkowicie uzależnieni od osób trzecich. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku opieką objętych było 54 pacjentów. Do kolejki oczekujących wpisanych było 157 osób, a rzeczywisty czas oczekiwania na przyjęcie wyniósł 507 dni. W okresie sprawozdawczym ogólne przychody Zakładu wyniosły 1 654 264 zł, natomiast koszty działalności wyniosły 3 263 420 zł.- źródło: Raport o stanie Powiatu Złotoryjskiego w roku 2018

W debacie nad raportem powiatu wzięli udział tylko radni. Przypomnijmy, że mieszkaniec, który chciałby się wypowiedzieć w sprawie raportu musi zebrać 150 podpisów poparcia. Poniżej kilka fragmentów wypowiedzi w debacie. Całą dyskusję można prześledzić na wideorelacji.

Radny Paweł Macuga -Jak Zarząd ocenia sytuację Powiatu? Czy Powiat jest w dobrej sytuacji czy złej?

Starosta Wiesław Świerczyński -Jeżeli chodzi o stan Powiatu to mamy sprawozdanie z budżetu, a także sprawozdanie finansowe i ono pokazuje w jakim stanie są finanse powiatu. Nie wiem czy tu jeszcze można coś dodać, każdy mógł się zapoznać z tym materiałem

Radny Paweł Macuga - ... Powiat Złotoryjski jest w złej sytuacji finansowej. Mamy do spłaty ponad 23 miliony długu w obligacjach, do tego mamy problem ZPO i długu, który stoi na tym zakładzie. Obsługa tego długu kosztuje horrendalne pieniądze . Nie mamy podstawowego dokumentu, którym jest program naprawczy ...

Radna Wanda Grabos - Przed chwilą radny Paweł stwierdził fakt. A faktem jest, że zadłużenie powiatu wynosi 23 miliony długu. Ja tylko chciałam przypomnieć, że w 2013 roku zadłużenie powiatu wynosiło 28 milionów. Żeby dojść do tych 5 milionów mniej, to naprawdę trzeba było wykonać szereg czynności oszczędnościowych. Pokrywaliśmy też stratę szpitala ...

źródło: powiat-zlotoryja.pl

O komentarz w sprawie raportu poprosiliśmy radnego Pawła Macugę

Dokument Raport o stanie Powiatu jest takim samym dokumentem jak wiele innych dokumentów, które się tworzy tylko żeby zadośćuczynić ustawodawcy, z których nic nie wynika. Nie zwalnia to nas z odpowiedzialności, chociaż Rada ma tu bardzo ograniczone pole działania. Ustawodawca mimo, że nie określił ram raportu, to jednak jego intencja jest w mojej ocenie czytelna - należy pokazać jak jest. Punktem wyjścia do poprawy jest samoocena. Jeżeli nie ma samooceny, rzetelnej diagnozy to co można poprawić? Jednak każdy dokument, który jest diagnozą wiąże rządzącym ręce i ludzie nie chcą tego. Można spojrzeć na raport o stanie powiatu właśnie w ten sposób i zadać podstawowe pytanie czemu ten dokument ma  służyć. Jakie wnioski z niego wypływają? 

W mojej ocenie na chwilę dzisiejszą w Powiecie istnieją dwa poważne problemy. Pierwszy z nich to utrzymanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu. Fundacja zarządzająca szpitalem chce przekazać Powiatowi udziały w spółce. Jest jednak pewne niebezpieczeństwo. Bierzemy  spółkę o której nic nie wiemy. Nie wiemy czy postępowania w prokuraturze są prowadzone w sprawie czy przeciwko osobie. Jeżeli w sprawie to jak przejąć spółkę, na której ciążą jakieś zobowiązania, o których nic nie wiadomo, bo nie ma ich jeszcze w bilansie.

Drugi problem to dług przekazany ZPO. Jak funkcjonuje podmiot, który musi spłacać odsetki od  długu, który przewyższa jego roczne przychody dziesięciokrotnie?  Przecież nie ma tych pieniędzy. Pieniądze na ten cel pożycza Powiat. Pieniądze, które mogłyby  być przeznaczone na inwestycje, oświatę czy inne ważne zadania.PROO

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.