Sieć wodociągowa w Nowej Wsi Grodziskiej !

Nowa Wieś Grodziska
Nowa Wieś Grodziska

W dniu 21.01.2020 Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ze zbiornika wyrównawczego Nowa Wieś Grodziska - Polanka w kierunku Nowa Wieś Grodziska - stacja" znalazło się na 30 miejscu listy rankingowej, objętych dofinansowaniem są operacje do 42 miejsca listy. Wartość inwestycji to 978 192,31, dofinansowanie wynosi 63,63%. Termin realizacji inwestycji : do maja 2023 roku.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Grodziskiej jest zadaniem bardzo ważnym, szczególnie dla mieszkańców „Stacji PKP”.  Mieszkańcy tego terenu oddalonego kilkaset metrów od Głównej części wsi korzystają z sieci hydroforowej zarządzanej przez PKP, do której należy kilka budynków. Przez kilkadziesiąt lat nie było problemów z dostawą wody, ale ostatnio, w wyniku suszy, występował brak wody w studni zasilającej tą sieć i zarządcy budynkami PKP ostrzegali, że w przypadku powtarzania się sytuacji zaniku wody będą zmuszeni do odcięcia dostaw do kilku budynków nienależących do PKP. Przeprowadzenie tej inwestycji jest niezbędnym warunkiem zapewnienia dostaw wody mieszkańcom „Stacji PKP”-powiedział nam radny Gminy Pielgrzymka-pan Bogdan Jamróz.
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.