Refleksja na raportem po raz kolejny!

Zajda Urszula
Zajda Urszula

Dziś spotkaliśmy się z przewodniczącą rady miasta Świerzawa- panią Urszulą Zajdą, która podzieliła się z nami swoimi refleksjami na temat raportu o stanie miasta i gminy Świerzawa za rok 2018.

Zapytaliśmy radną i przewodniczącą jaka jest jej opinia o kształcie i zawartości merytorycznej dokumentu. Poniżej kilka fragmentów wypowiedzi.

"My jako rada miejska w Świerzawie podjęliśmy uchwałę w grudniu 2018 i tam zawarliśmy szczegółowe wytyczne, które chcielibyśmy uwzględnić w tym raporcie. Raport zawiera analizę działalności miasta i gminy w obszarach:  ochrony środowiska naturalnego, infrastruktury technicznej, oświaty i wychowania, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej , pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rolnictwa i funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.Raport został przedstawiony przez burmistrza przedstawiony w formie papierowej i elektronicznej oraz  opublikowany w BIPI-e."

"Istotną informacją jest fakt, że raport, podobnie jak inne w Polsce, zawiera informacje o pracy poprzedniego burmistrza. Dokument jest bardzo obszerny( ponad 90 stron!), ale skonstruowany sensownie i bardzo dokładnie. Rada jednogłośnie go przyjęła, nie zgłaszając żadnych zastrzeżeń. Debaty nie było, ponieważ nikt z mieszkańców się nie zgłosił . Myślę, że barierą mógł być  wymóg zebrania 20 podpisów- nie powinno tak być."

"Kierunki zawarte w raporcie są bardzo dobre, tylko myślę, że powinno to być zrobione bardziej ściśle, może dla mieszkańców to jest za dużo i dlatego nie chcą tego czytać."

"Problemów do rozwiązania jest sporo, ale największą bolączką jest kanalizacja, wodociągowanie, gazyfikacja. Na 12 wsi , które podlegają gminie jest 4, w których jest woda i kanalizacja. Pojęliśmy uchwałę w czerwcu o  studniach głębinowych. Rada wyraziła zgodę i dofinasowujemy kopanie studni. Rozwiązanie tych problemów byłoby możliwe tylko przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych. Pan burmistrz ma w planie utworzenie komórki, która zajmowałaby się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków na kluczowe inwestycje w gminie."

Wszystkich czytelników zachęcamy do lektury raportów, porównania dokumentów różnych gmin i zgłaszania propozycji co do kształtu jaki powinien mieć raport, aby był łatwy do analizy dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.


Raport o stanie Miasta i Gminy ŚwierzawaPROOTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.