Raporty o stanie gmin

Złotoryja, wiatraki, wieże Fot. Krzysztof Boroch
Złotoryja, wiatraki, wieże

W tym roku władze miast i gmin po raz pierwszy, musiały podczas sesji absolutoryjnych zaprezentować raport o stanie gminy. To nowy obowiązek samorządów, wprowadzony od bieżącej kadencji. 

Radni debatowali nad raportami podczas czerwcowych sesji absolutoryjnych.  Ustawodawca umożliwił również mieszkańcom udział w debacie nad raportem. Intencja, by umożliwić mieszkańcom udział w debacie, była dobra, ale zupełnie niepotrzebnie  wprowadzono rygory dotyczące tego, kto może wziąć udział w dyskusji podczas sesji rady gminy. Wskazano, że w tych mniejszych gminach każda osoba, która chce zabrać głos, musi wcześniej zebrać 20 podpisów poparcia, w większych 50, a w przypadku powiatów 150 takich podpisów. Zniechęciło to obywateli do aktywności, przynajmniej w powiecie złotoryjskim. W żadnej z debat nad raportem JST nie wzięli udział mieszkańcy. Warto więc, aby rady gmin podeszły do tego wymogu bardziej liberalnie, tzn. otworzyły możliwość udziału w dyskusji także dla osób, które tych podpisów nie zebrały. 

Poniżej przedstawiamy linki do raportów o stanie samorządów z powiatu złotoryjskiego. Wśród siedmiu jednostek samorządu terytorialnego  powiatu złotoryjskiego tylko jeden samorząd (gmina Zagrodno) nie uzyskał wotum zaufania. W większości przypadków udzielono wotum zaufania i absolutorium jednogłośnie.

W  przypadku nieudzielenia wotum zaufania w ciągu dwóch kolejnych lat rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta i burmistrza.

Czy raporty trafiły do mieszkańców?  Co z nich wynika? Jak wyglądały debaty i kto brał w nich udział? Na te pytania odpowiemy w kolejnych tekstach. 


PROO


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.