Radny Siudak o raporcie gminy wiejskiej Złotoryja

Siudak  Przemysław Fot. Archiwum własne
Siudak Przemysław

W ramach realizowanego projektu, nawiązaliśmy współpracę z radnymi z kilku gmin i poprosiliśmy na początek o opinie w sprawie raportu o stanie: gminy, miasta i powiatu.

Tym razem rozmowa z radnym Gminy Wiejskiej Złotoryja - Przemysławem Siudakiem. Poniżej wybrane fragmenty rozmowy i opinii radnego.

Ustawa zobligowała gminy do stworzenia takich raportów. Można się zatem odnieść do stanu, który został w raporcie przedstawiony. Jeżeli chodzi o dane finansowe  to gmina wiejska osiągnęła w roku 2018 nadwyżkę finansową. Nie wynika to jednak z faktu, że pojawił się nagle jakiś znaczący inwestor i  zwiększyły się wpływy podatkowe, jest to pochodna wielu rzeczy , ale również tego, że niektóre inwestycje nie zostały zrealizowane. Nadwyżka nie jest niska i cieszy, bo w przeszłości tych nadwyżek nie było.

Palącą sprawą jest budowa oczyszczalni ścieków, ponieważ polityka RPK jeżeli chodzi o koszty dla gminy jest niekorzystna i musimy sobie tę oczyszczalnię wybudować.

W mojej opinii priorytetem są remonty dróg powiatowych, choć nie jest to zadanie własne gminy. Już wiadomo, że droga w Kozowie , końcówka od kapliczki do skrzyżowania z drogą wojewódzką, nie  otrzyma dofinansowania w roku 2019, ponieważ droga ta jest technicznie trudna do zrobienia.  To nie jest tylko moja porażka jako radnego ,ale całej gminy, że w Kozowie ten odcinek około 600 m w najbliższym roku nie zostanie wyremontowany

Dla mnie priorytetem jest też budowa chodnika między Kozowem a Rokitnicą wzdłuż drogi wojewódzkiej, jeżeli nie na całej długości, to tu w Kozowie od przystanku do skrzyżowania z drogą powiatową. Musi być chodnik , bo auta ciężarowe nas pozabijają

Jako mieszkanka Kozowa zadałam pytanie dotyczące gazyfikacji, która dla mnie od 30 lat jest palącym problem. Gmina nie jest przecież biedna, a wieś leży w bliskim sąsiedztwie Kopacza i Złotoryi.

Radny Przemysław Siudak odpowiedział, że z gazyfikacją będzie tak, jak z sieciami komórkowymi. Konkurencja spowodowała, że nadajniki zaczęły powstawać. To jest również sprawa określenia priorytetu, jeśli priorytetem będzie  gazyfikacja, to trzeba będzie zrezygnować na przykład z remontu dróg powiatowych.

Reasumując, radny stwierdził, że raport powinien zawierać informacje przydatne dla wielu zainteresowanych stron , na przykład dla inwestorów . Brak w nim bowiem istotnej informacji dotyczących stopy bezrobocia dla danej gminy, a także spisu(prezentacji) największych pracodawców.

Konkluzją tej bardzo interesującej i pouczającej rozmowy było stwierdzenie, że dobrze byłoby, gdyby nad kształtem raportu za 2019 pochylili się radni i skonstruowali dokument zawierający wszystkie niezbędne i najistotniejsze dla wielu podmiotów elementy: diagnozę opartą o stan aktualny, plany i zamierzenia oraz wnioski wynikające z bieżących działań.

Raport ostanie Gminy Złotoryja 

PROO

 

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.