Radny Jagiełło o Raporcie Burmistrza

Jagiełło Jakub
Jagiełło Jakub

Podczas X sesji Rady Miejskiej w Świerzawie  27 czerwca 2019  została jednogłośnie podjęta uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa. Burmistrz Paweł Kisowski po raz pierwszy, zgodnie z nowymi przepisami, przedstawił radnym i mieszkańcom „Raport o stanie Miasta i Gminy Świerzawa”. Swoją opinię o  raporcie wyraził między innymi Jakub Jagiełło- najmłodszy radny Gminy Świerzawa. Poniżej cytujemy wypowiedź radnego.

Zagłosowałem ZA przyjęciem raportu Burmistrza. Pan Paweł Kisowski jest co prawda nowym i młodym burmistrzem, a w 2018 r. pełnił swoją funkcję zaledwie przez 1,5 miesiąca, to zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie i ciągłości „urzędu” taki raport musiał przygotować. Mój głos za przyjęciem dokumentu- to wyrażenie poparcia dla owocnej współpracy z Panem Burmistrzem. Podczas sesji miałem przyjemność przekazać Panu Burmistrzowi dużą, białą kartkę z napisem „Gmina Świerzawa Inwestycje 2018-2023” i złożyć osobistą deklarację popierania wszystkich inicjatyw, które będą służyły mieszkańcom naszej gminy. Wierzę, że w tej kadencji zapełnimy wspólnie tą kartkę licznymi inwestycjami.

Odnosząc się jednak do raportu wyraziłem swoje uwagi dotyczące funkcjonowania Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie. Moim zdaniem ta gminna jednostka powinna lepiej funkcjonować, a same Dni Świerzawy z roku na rok tracą na atrakcyjności, co wielokrotnie powtarzali mi mieszkańcy podczas spotkań i rozmów.

Jeśli ktoś z mieszkańców poczuł się urażony moim wpisem na Facebooku, że nie będę uczestniczył w  Dniach Świerzawy, to z góry przepraszam. Jednak, gdyby nie zorganizowany przeze mnie, we współpracy z Panem Tomaszem Leśniakiem, sobotni mecz charytatywny czy niedzielne święta miłośników rowerów - program Dni Świerzawy nie zawierałby żadnych ciekawych nowości. Proponuję, aby zgodnie ze statutem Centrum Kultury powołać już we wrześniu Komitet Organizacyjny Dni Świerzawy i zorganizować wspólnie naprawdę super imprezę dla wszystkich mieszkańców i gości, dla dzieci, młodzieży i dorosłych na przykład w formie Rodzinnego Festynu Sportowego, który będzie świetną propozycją do aktywnej integracji wielu pokoleń mieszkańców."


Raport o stanie Gminy Świerzawa


PROO

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.