Pracowity październik burmistrza

Robert Pawłowski Fot. Archiwum własne
Robert Pawłowski

Oglądając wideorelacje z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Złotoryi nie dowiemy się, co robił burmistrz między sesjami. Zgodnie z wnioskiem radnych, na sesji składa obecnie informacje o wykonaniu uchwał RM. Czasami jednak mieszkańcy mają możliwość dowiedzenia się, jak pracuje burmistrz z informacji międzysesyjnych.

Informacja taka powstaje prawdopodobnie co miesiąc, dla radnych, jednak nie zawsze jest upubliczniana w BIP. Dlaczego?

Od początku roku 2017 informacje międzysesyjne można znaleźć tylko pod protokołami z sesji, które odbyły się w marcu, kwietniu, maju i październiku.

Z informacji dotyczącej okresu- 19 wrzesień do 26 październik - wynika, że  był to czas bardzo pracowity dla burmistrza Złotoryi, Roberta Pawłowskiego. Między innymi uczestniczył w 40 różnych spotkaniach, konferencjach i uroczystościach. Był przesłuchiwany w Komendzie Powiatowej Policji w związku ze złożonym doniesieniem przedsiębiorcy z Łodzi, z którym Miasto toczyło spór prawny, podpisał umowę na pożyczkę z WFOŚ na wymianę źródeł ciepła w Złotoryi oraz udzielił sześciu ślubów.

Burmistrz uczestniczył w spotkaniach:

 • z dwoma inwestorami, którzy chcą rozpocząć działalność w złotoryjskiej podstrefie LSSE;
 • z zarządem LSSE w sprawie nowych inwestorów na terenie złotoryjskiej podstrefy LSSE;
 • z projektantem obwodnicy oraz dyrektorem wrocławskiego oddziału firmy Eurowia, która będzie realizować inwestycję;
 • z właścicielką biura Piast-Projekt w sprawie nawiązania współpracy w zakresie projektowania dróg
 • z wicestarostą Powiatu Złotoryjskiego, dyrektorem PODN oraz Wójt Gminy Miejskiej Złotoryja w sprawie współpracy z PODN;
 • dotyczącym utworzenia geoparku na terenie powiatów jaworskiego, legnickiego i złotoryjskiego;
 • przedstawicielami organizacji Społecznych oraz instytucji w sprawie organizacji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości;
 • ze złotoryjskimi emerytami podczas imprezy „Pożegnanie lata”;

Wziął udział w :

 • Gali Konkursu „Wzorowa Gmina”, gdzie Miasto Złotoryja uzyskało wyróżnienie w kategorii „Przedsiębiorczość”;
 • obchodach rocznicy wkroczenia wojsk radzieckich do Polski;
 • VI Złotoryjskim Przeglądzie Kultury Kresowej;
 • Konferencji Lokalnego Programu Rewitalizacji w Lubomierzu w roli prelegenta razem z Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora;
 • otwarciu Turnieju Piłki Nożnej Halowej zorganizowanej przez Klub Abstynenta „Relax”;
 • uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej upamiętniającej zdobycie trzech kolejnych mistrzostw świata przez złotoryjską czwórkę akrobatów;
 • inauguracji roku akademickiego na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze;
 • obradach Rady Nadzorczej RPK Sp. z o.o.;
 • zebraniu wspólników TBS Sp. z o.o. w Kamiennej Górze;
 • ceremonii otwarcia II Festiwalu Filmów Dolnośląskich;
 • ceremonii przyznania nagród podczas II Festiwalu Filmów Dolnośląskich;
 • konferencji Diver City 3 we Wrocławiu;
 • przyjęciu z okazji Dnia Jedności Niemiec w Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu;
 • naradzie szkoleniowo-informacyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego TPD;
 • wyjeździe studyjnym do Trzebnicy;
 • inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy;
 • rozpoczęciu XX Rajdu Jadwiżańskiego;
 • uroczystych obchodach 60 rocznicy powstania IV Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy;
 • uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej na Zamku Grodziec poświęconej kasztelanowi Zenonowi Bernackiemu;
 • zebraniu udziałowców Funduszu Poręczeń Kredytowych;
 • rozstrzygnięciu konkursu na najładniejszy ogródek, najładniejszy balkon;
 • Forum poradnictwa zawodowego w Powiecie Złotoryjskim;
 • zebraniu członków kapituły Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej;
 • uroczystej gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której zostali nagrodzeni najlepsi nauczyciele ze złotoryjskich placówek oświatowych;
 • konferencji - Samorząd - Obywatele – Demokracja;
 • uroczystym otwarciu Oddziału Kancelarii w Złotoryi- Kancelaria Radców Prawnych Daćków i Chwastyk sp. p.
 • XXXIX Zgromadzeniu Ogólnym Miast Polskich w Krakowie połączonego z Kongresem Miast Polskich;
 • Targach Edukacyjno-Zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych;
 • otwarciu Paraolimpiady Złotoryja 2017 na Hali Tęcza;
 • uroczystej gali z okazji 25-lecia Klubu Seniora;
 • obchodach Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanych przez ZNP;
 • Wernisażu „Z palety Grupy Artystycznej Pi-Art";
 • uroczystej gali wręczenia Nagród Gospodarczych – Dolnośląski Gryf;
 • Starszym Cechy Rzemiosł Różnych w Złotoryi w sprawie zorganizowania uroczystości nadania honorowych medali dla członków Cechu.
 • Złożył gratulacje na uroczystości w USC z okazji 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego i wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czterem parom.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.