Podsumowanie połowy kadencji - interpelacje radnych

Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018 Fot. Archiwum własne
Rada Miejska w Złotoryi - kadencja 2014-2018

Jakimi narzędziami dysponują radni. Czy oprócz głosowania uchwał przygotowanych przez burmistrza mają jakieś możliwości realizowania swoich programów wyborczych?

W wyborach samorządowych w 2014 roku,  po raz pierwszy kandydaci na radnych startowali w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych. JOW to nie pół miasta, tylko kilka ulic, do których każdy kandydat mógł dotrzeć, poznać prawdziwe potrzeby mieszkańców.  Wybrani radni są bardziej znani i dostępni mieszkańcom.

Mieszkańcy zapewne chcą mieć radnego, który umie i potrafi zabrać głos, umie zaprezentować stanowisko mieszkańców, spotyka się z mieszkańcami i konsultuje z nimi różne sprawy. Potrafi zawalczyć o interesy mieszkańców swojego okręgu, nawet jeśli nie zdobywa tym sobie popularności wśród radnych czy rządzących.

Jakimi narzędziami dysponują radni? Czy oprócz głosowania uchwał przygotowanych przez burmistrza mają jakieś możliwości realizowania swoich programów wyborczych?

Radni mogą zgłosić projekt uchwały. W ciągu dwóch pierwszych lat kadencji 2014-2018 radni złotoryjscy skorzystali z tego instrumentu raz, opracowując  uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Radni mogą także  składać interpelacje, zapytania lub wnioski, w których sygnalizują problemy lub potrzebę interwencji w danym obszarze. Interpelacje mogą być składane podczas każdej sesji. W poprzednich latach przeważała ustna forma składania interpelacji podczas sesji. Zazwyczaj burmistrz odpowiadał na nią na tym samym spotkaniu. W roku 2016 coraz częściej radni składali zapytania pisemnie i dostawali od burmistrza pisemną odpowiedź.

Wszystkie złożone przez radnych wnioski, zapytania, interpelacje zapisane są w protokołach z sesji.  Na ich podstawie opracowaliśmy zestawienie interpelacji złożonych przez poszczególnych radnych w roku 2015 i 2016. Pokazuje ono jak często radni występowali na sesjach w punkcie "Zapytania wnioski i interpelacje" . W roku 2015 i w końcówce 2014  radni, w sumie, uczestniczyli w 13 sesjach , a w roku 2016 w 10 sesjach.


radny/radna Wystąpienia na sesji 2015 Wystąpienia na sesji 2016
Antonowicz 4 2
Banaszek 13 10
Bartnicki 6 7
Dobosz 6 6
Gagatek 2 3
Grocki 1 5
Kocyła 4 5
Łoś 3 6
Łuniewski 0 0
Miara 2 3
Mundyk 0 2
Pazera 0 0
Słaby 5 6
Wilczyński 5 6
Zawiślak 3 5

Dwóch radnych w ciągu dwóch lat nie wystąpiło na sesji z żadnym zapytaniem, interpelacją czy wnioskiem:  Łukasz Łuniewski, Stanisław Pazera.

Najbardziej aktywnym radnym był niezaprzeczalnie Józef Banaszek, który na każdej sesji, w ciągu pierwszej połowy kadencji, wnioskował lub składał zapytanie.

Jaka była treść interpelacji składanych przez każdego radnego  i odpowiedzi jakie udzielił organ wykonawczy można prześledzić w zakładce decydenci.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.