Pierwsze chwile powiatowej spółki

Szpital w Złotryi Fot. Archiwum własne
Szpital w Złotryi

Oglądając październikową sesję Rady Powiatu, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Zarząd i pan Przewodniczący nie chcą, aby dyskusje na temat  spółki Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. odbywały się publicznie.

Podczas sesji przewodniczący Łukasz Horodyski ograniczał czas wypowiedzi, nie pozwalał radnym zadawać pytań, ucinał dyskusję. Bardzo to dziwne, bo temat rozpatrywany na tym spotkaniu był bardzo ważny.

Pierwsze chwile powiatowej spółki

24 października zarząd powiatu podpisał umowę darowizny 100 % udziałów spółki, stając się tym samym jedynym właścicielem spółki. Po podpisaniu aktu notarialnego odbyło się nadzwyczajne zebranie wspólników, na którym powołano prezesa zarządu spółki - Wiktora Króla. - mówił starosta Wiesław Świerczyński.

Starosta poprosił nowego prezesa o przedstawienie  swojego dorobku i krótkiego planu dalszego funkcjonowania szpitala.

Pan Wiktor Król szeroko przedstawił swoje dokonania. Na temat szpitala powiedział między innymi: 

Jeżeli powiat przejmie szpital i nie dostarczy gotówki to  szpital  nie przeżyje. Jest bardzo dużo problemów. Trzeba porozmawiać o szpitalu szeroko. To jest bardzo skomplikowana sprawa. 

Każdego pacjenta pytałem jaka jest opieka. Mówili - cudowna, ale pacjentów jest bardzo mało. Oni nie zarobią na  nas. Bardzo trudno pozyskać młodych lekarzy. Nie ma w tym nic dziwnego wystarczy, że tylko obejrzą blok operacyjny sprzed 30 lat.W szpitalu nie ma żadnych nowych technologii medycznych i żadnego pomysłu jak ten szpital ma dalej funkcjonować. Pracownicy są wdzięczni Radzie Powiatu za to, że podjęła próbę ratowania szpitala.

Ja nie jestem cudotwórcą, mimo że mam tak wielkie osiągnięcia i w prywatnych firmach i w szpitalnictwie. Nie jestem w stanie tworzyć milionowych środków. Dzisiaj brakuje mi, jako prezesowi, żeby zapłacić zobowiązania wymagalne wszystkim kontrahentom 1,3 mln zł. Wodociągi złotoryjskie chcą zakręcić kurek. Jest to dla mnie coś  dziwnego. Pan prezes, który przed chwilą mówił do państwa o współpracy ... w tym momencie wypowiedź pana Wiktora Króla przerwał przewodniczący Rady Łukasz Horodyski. 

Paweł Macuga  - Nie jest w porządku to, w jaki sposób Pan prowadzi sesję. Proszę, żeby Pan pozwolił się wypowiedzieć panu prezesowi Królowi, o to co ma do innego prezesa...  Na poprzedniej sesji powiedziałem, że Pana wystąpienie było polityczne, Pan wstał i powiedział jak to będzie tragicznie. Najpierw występował Pan jako doradca społeczny, teraz jako prezes. Dla mnie nie ma to znaczenia, ale etycznie jest dyskusyjne. Powtarzam pytanie jakie cele zarządcze zostały określone dla nowego prezesa? Jacy są najbliżsi konkurenci spółki?

Pytanie o to jakie cele zarządcze zostały określone dla nowego prezesa spółki radny Paweł Macuga zadawał kilka razy podczas sesji, jednak nie doczekał się odpowiedzi. Radni zadawali więcej pytań.

Anna Melska  - Jaki jest plan i strategia spółki na najbliższy czas? Mamy nowego prezesa przedstawił się nam, ale na razie tylko ponarzekał. O tym, że jest źle, my doskonale wiemy. Wiemy też, że mamy świetną kadrę i jest to nasz potencjał.  

Lech Olszanicki zapytał Wiktora Króla czy otrzymał absolutorium w spółkach leczniczych, w których był poprzednio prezesem? Na co ten odpowiedział:  W 2018 firma zawiesiła mi udzielenie absolutorium. O czym to ma świadczyć? Lech Olszanicki skierował pytanie do starosty -Dlaczego nie ogłosił Pan konkursu na prezesa spółki, tylko wziął Pana, który, jak powiedział, w ostatniej firmie nie dostał absolutorium?

Starosta, pod koniec sesji, odpowiedział na część pytań dotyczących spółki. Mówił, że przedstawienie programu restrukturyzacyjnego  musi być poprzedzone   dogłębnym poznaniem spółki. Podkreślał, że bez pomocy finansowej Powiatu i Samorządów Powiatu będzie trudno utrzymać szpital. Stwierdził, że  powołanie prezesa było zgodne z prawem.  Walne Zgromadzenie Wspólników ma prawo powołać prezesa bez ogłaszania konkursu.

Współpraca w Radzie Powiatu Złotoryjskiego

Kolejnym ważnym tematem dyskusji podczas październikowej sesji był poziom współpracy radnych z Zarządem. Dyskusję rozpoczął starosta Wiesław Świerczyński:

Głównym zadaniem radnych jest służenie wspólnocie samorządowej i rozwiązywanie problemów występujących w Powiecie. Jednak dyskusje prowadzone podczas posiedzeń komisji zmierzają w innym kierunku, nie prowadzą do rozwiązywania problemów. Apeluję do radnych o szeroko pojętą współpracę i wspólne realizowanie zadań ponad podziałami dla dobra mieszkańców.

Lech OlszanickiBrak współpracy występuje między Zarządem a radnymi z PIS. Pierwsza sesja pokazała, że radni PIS, którzy dostali najwięcej mandatów w powiecie, są w głębokiej opozycji. O takich apelach trzeba było pomyśleć wcześniej. My nie mamy wpływu na nic. Nawet na obsadzenie spółki szpitalnej. Pan, którego nie znamy bliżej, został prezesem. Proszę na drugi raz takich rzeczy nie mówić. To są Pana wywody osobiste. Jak panu jest ciężko, to zawsze można zrezygnować.

Wanda GrabosOsoby, które nie uczestniczą w posiedzeniach komisji i nie oglądają każdej sesji , mogą odnieść wrażenie, że radni nie pozwalają Zarządowi działać tak, jak Zarząd tego chce. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i od nas też zależą pewne decyzje.  Jeżeli jest dyskusja, to ja bym się tylko cieszyła, bo z każdej dyskusji można wyciągnąć wnioski. Uwagi innych, którzy się nie zgadzają z naszym stanowiskiem, należy po prostu przyjąć.

Anna Melska  - Apeluję, w ramach współpracy o którą prosił pan starosta, dajmy szansę panie przewodniczący wypowiedzieć się panu prezesowi. Może pan prezes będzie miał nam coś ciekawego do powiedzenia. Jakie zamierza podjąć kroki w najbliższym czasie, aby szpital funkcjonował. Spotykamy się na sesji po to, by dyskutować. 

Radny Olszanicki apelował do starosty, aby chociaż na część pytań radnych odpowiadał podczas sesji. 

Jak starosta wyobraża sobie współpracę z radnymi ponad podziałami? Czy radni mają popierać wszystkie decyzje Zarządu bez zadawania pytań? Przecież zadawanie pytań jest  głównym zadaniem radnych!  tekst

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.