Pierwsza kadencja Adama Bartnickiego

Bartnicki Adam Fot. Archiwum własne
Bartnicki Adam

Wśród 15 radnych miejskich, kadencji 2014-2018,  jest kilku, którzy funkcję radnego pełnią pierwszy raz. Do nich należy radny Adm Bartnicki.

Adam Bartnicki urodził się  w 1964. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jest emerytowanym policjantem. W 2014 roku startował z KWW Adam Bartnicki.

W wyborach 2014 uzyskał 122 głosy, w okręgu 1 ( Akacjowa, Bohaterów Monte Cassino, Bolesława Wysokiego, Broniewskiego, Brzozowa, Gwarków, Jaśminowa, Kasztanowa, Kopaczy, Legnicka, Lipowa, Magnoliowa, Malinowa, Miarki, Miodowa, Parkowa, Plac Sprzymierzeńców, Polna ),  co stanowiło 27% wszystkich oddanych głosów w okręgu nr 1. Radny pracuje w Komisji Gospodarczej; Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Pełni  funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarczej. Jest przedstawicielem Rady Miejskiej w złotoryjskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Radny nie prowadzi dyżurów.

Interpelacje

Od początku kadencji 2014-2018 do końca czerwca 2017 odbyło się 29 sesji Rady Miejskiej. Radny zabierał głos w punkcie  interpelacje, wnioski i zapytania podczas 19 spotkań. Większość interpelacji dotyczyła spraw bezpieczeństwa, porządku i  remontów drogowych w okręgu wyborczym, w którym został wybrany na radnego. Siedem razy wypowiadał się w sprawie  przejść dla pieszych na ulicy Legnickiej i Karola Miarki. Występował z wnioskiem o remonty ulic: Wiejskiej, Gwarków i Monte Cassino. W kwietniu 2017r. zgłosił w imieniu mieszkańców ul. Grunwaldzkiej potrzebę wybudowania chodnika.

Wszystkie interpelacje radnego i ich efekt przedstawione są tutaj

Głosowanie uchwał

Do 29 czerwca Adam Bartnicki był obecny na każdej sesji. Brał udział  w 245 głosowaniach uchwał. W żadnym nie był  przeciw, a w czterech  nie zajął stanowiska - wstrzymał się

  • Uchwała nr 217 — Rewitalizacja kolei (link
  • Uchwała nr 152 — Skarga na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja — wkroczenie w kompetencje dyrektora szkoły (link
  • Uchwała nr 37 —w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. (link
  • Uchwała nr 24 - w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (link

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.