Kolej do Złotoryi ekstrawagancja czy konieczność?

Karwan Piotr, Karwan Jacek
Karwan Piotr, Karwan Jacek

Czy Złotoryja na trwałe powinna zostać wykluczona z połączeń kolejowych? Jeżeli nie - to jakie działania należy podjąć, aby ta peryferyjność nie stała na przeszkodzie dalszego rozwoju miasta i regionu? – na to i wiele innych pytań odpowiedzi szukali licznie zgromadzeni wczoraj w złotoryjskim Ratuszu samorządowcy z okolicznych gmin, starostwa oraz reprezentujący PKP S.A.-Dyrektor Tadeusz Szulc i radny wojewódzki Patryk Wild Przewodniczący Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki.

Spotkanie zorganizowano ze wspólnej inicjatywy naszego radnego wojewódzkiego Piotra Karwana Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki oraz Burmistrza Złotoryi Roberta Pawłowskiego, którzy są gorącymi zwolennikami rozwoju naszego regionu.

Przewodniczący WILD zaprezentował dotychczasowe działania Urzędu Marszałkowskiego mające na celu w pierwszej kolejności przywrócenie połączeń kolejowych na nieczynnej od wielu lat linii od Jerzmanic do Lwówka Śląskiego, która obecnie jest przejmowana przez samorząd wojewódzki od PKP. Proces ten jest niezwykle skomplikowany, ale nie powinien trwać dłużej niż do końca br. Wspólnie z radnym KARWANEM złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie województwa kwoty 1,5 mln zł na prace projektowe dla tej części zadania tak, aby należycie przygotować się do aplikacji o środki unijne w nowej perspektywie finansowej i już od 2021 roku rozpocząć prace budowlane, które powinny zakończyć się na przełomie 2022/2023 roku. Jak podkreśla radny KARWAN z racji tego, że linia na odcinku Legnica-Złotoryja-Jerzmanice wpisana została już do rządowego programu KOLEJ+ , realizacja tej części projektu powinna być łatwiejsza. Odcinek ten jest dziś drożny, ale pociągi poruszać się mogą tam z prędkością nie przekraczającą 50 km/h, co na dzisiejsze standardy pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli Urząd Marszałkowski dla swojej części zadania określi termin realizacji na 2023 rok, to PKP PKL powinna zmodernizować swój odcinek Legnica-Jerzmanice również w tym samym terminie, bądź wcześniej, co pozwoliłoby wcześniej uruchomić połączenia ze Złotoryi do Legnicy i dalej do Wrocławia.

Oprócz kwestii związanych z modernizacją i rewitalizacją zdegradowanych miejscowo torowisk szeroko omawiano kwestie związane z zagospodarowaniem dworca kolejowego w Złotoryi i terenów przyległych. Autorską koncepcję CENTRUM INTERMODALNEGO Złotoryja przedstawił Burmistrz Pawłowski, co spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony zgromadzonych. Na terenie centrum według tej wstępnej koncepcji maiłyby znaleźć się m.in. dworzec PKP, centrum przesiadkowe, miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów, stacja ładowania samochodów elektrycznych, przedszkole oraz centrum handlowe z infrastrukturą.

Projekt ten powinien być analizowany w szerszym aspekcie niż jedynie jako alternatywny dla samochodowego środek transportu dla mieszkańców Złotoryi,  jak często sugerują to niektórzy – zaznaczył radny Karwan. Mieszkańcy z bogatego Zagłębia Miedziowego chętnie korzystają z kolei, w pierwszym tygodniu jej działania przeszło 12 tys. mieszkańców Lubina skorzystało z kolei. Gdyby umożliwić im również możliwość dojazdu do bogatych w walory turystyczne terenów powiatu złotoryjskiego i dalej na południe, to z pewnością będzie to miało pozytywny wpływ na ruch i rozwój turystyki w naszym regionie. Wielokrotnie, po zakończeniu studiów nasza młodzież pozostaje na stałe w wielkich miastach gdzie podejmuje pracę i kupuje drogie mieszkanie – gdyby stworzyć tym ludziom możliwość szybkiego przemieszczania się pomiędzy Złotoryją a Wrocławiem, to zapewne wielu z nich w przyszłości zdecydowałoby się na powrót i zakup tańszego mieszkania tu na miejscu, bez konieczności z rezygnacji z pracy w dużym ośrodku. Również analogicznych działań można spodziewać się w przypadku podjęcia pracy na terenie Zagłębia Miedziowego i zamieszkaniem na terenach o niezwykłych walorach krajobrazowych i przyrodniczych jakie mamy w naszym powiecie. Nie bez znaczenia jest bezpieczeństwo - transport kolejowy jest po prostu bezpieczniejszy od drogowego, co nie jest bez znaczenia dla rodziców wysyłających swoje dzieci do szkół w innych miastach czy dla pracowników, którzy często ze Złotoryi jadą do pracy do Zagłębia Miedziowego czy Wrocławia. Na terenie Zagłębia Miedziowego wspólnie z tamtejszymi samorządowcami zabiegamy o włączenie do rozporządzenia o CPK linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów, co w przypadku realizacji obydwu projektów, utworzy prawdziwą kolej aglomeracyjną łączącą Stare Zagłębie Miedziowe z Nowym Zagłębiem Miedziowym  – zaznacza radny Karwan.

Obecna sytuacja pozwala myśleć pozytywnie o tych projektach równolegle, gdyż mamy w samorządzie wojewódzkim koalicję, która kładzie ogromny nacisk na odtwarzanie połączeń kolejowych, co jest również priorytetem obecnego rządu. W spotkaniu uczestniczyli również Senator Krzysztof Mróz oraz Jacek Karwan, którzy ubiegają się o mandat do Parlamentu RP w najbliższych wyborach. Ich zainteresowanie sprawami infrastruktury kolejowej nie jest bez znaczenia – każdy taki duży projekt wymaga stworzenia dla niego odpowiedniego klimatu oraz uzyskania właściwego wsparcia  również w rządzie, co w połączeniu z działaniami samorządu doprowadzi do sukcesu i realizacji tego projektu.

Powiat złotoryjski ma już swoją reprezentację w Sejmiku, która w sposób merytoryczny zabiega tam o jego interes, podobna reprezentacja w Warszawie z pewnością podwyższy rangę naszego regionu i pozwoli skuteczniej zabiegać o jego interes w Parlamencie. Dziś kolej to nie ekstrawagancja, a warunek konieczny, który należy bezzwłocznie zrealizować, aby pozytywnie oddziaływać na rozwój naszego regionu, na turystykę, podniesienie komfortu życia oraz mobilność i bezpieczeństwo podróżujących. Dziś trudno doszukać się racjonalnych przesłanek, aby trwać w tym wykluczeniu i nie wykorzystać nadarzającej się okazji.

Podróż ze Złotoryi do centrum Wrocławia powinna zająć  1 godzinę po przebudowie istniejących torów. Kolej Dolnośląska posiadaja  nowoczesne i komfortowe składy z wi-fi, KD integrują komunikacyjnie nasz region i wierzę, że niebawem powiat złotoryjski zostanie zintegrowany z regionem miedziowym i innymi miastami Dolnego Śląska oraz naszymi sąsiadami z Niemiec i  Czech   na co wszyscy liczymy- powiedział na zakończenie radny KARWAN, dziękując w szczególności za zorganizowanie spotkania Burmistrzowi Robertowi Pawłowskiemu i za przybycie na spotkanie radnym miasta, wicestaroście złotoryjskiemu Rafałowi Miarze, wójtom Janowi Tymczyszynowi z Gminy Złotoryja, Wojciechowi Wożniakowi z Gminy Krotoszyce, Tomaszowi Sybisowi z Gminy Pielgrzymka i wszystkim pozostałym gościom, o których wspominamy w tekście powyżej. Tak liczne grono tak szanownych gości z pewnością prognozuje pełen sukces przedsięwzięcia, na co wszyscy szczerze liczymy.

 

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.