Jutro radni zadecydują czy Powiat przejmie szpital

Starostwo Powiatowe w Złotoryi - autor zdjęcia Piotr Biliński Fot. Google Maps
Starostwo Powiatowe w Złotoryi - autor zdjęcia Piotr Biliński

9 października 2019 roku o godzinie  13.00 odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego

Porządek obrad obejmuje między innymi omówienie materiałów dotyczących Szpitala:

  • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego  za 2018 rok.
  • Raport z przeprowadzonego audytu celowego na dzień 30 czerwca 2019 r. w Szpitalu Powiatowym 
  • Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu w Szpitalu Powiatowym. 
  • Informacja dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Złotoryi dotycząca inwentaryzacji drogą spisu z natury środków' trwałych oraz przedmiotów długotrwałego użytku niebędących środkami trwałymi.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Szpital.Powiatow y im. A. Wolańczyka Sp. z o. o. w Złotoryi i objęcia jej udziałów.

Treść uchwały:

  1. Rada Powiatu Złotoryjskiego wyraża zgodę na przystąpienie do spółki Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o. o. w Złotoryi i objęcia jej 100% udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł.
  2. Udziały, o których mowa w ust. 1, zostaną objęte przez Powiat Złotoryjski w formie darowizny.

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu podjął działania polegające na licznych konsultacjach z przedstawicielami NFZ, Spółki Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka w Złotoryi, z pracownikami, lekarzami zatrudnionymi w Szpitalu, z konsultantami zewnętrznymi. Ponadto na wniosek Zarządu Powiatu Złotoryjskiego Spółka zleciła przeprowadzenie audytu celowego przez biegłego rewidenta wskazanego przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego. Zatrudniono również, niezależnego audytora w celu przeprowadzenia controlingu kadrowo-płacowego w Spółce.

Raport  przeprowadzonego audytu celowego wykazuje ujemny wynik finansowy netto w kwocie: 1 428 152.86 zł na dzień 30.06.2019 r. Można założyć, iż strata na koniec roku będzie zbliżała się do wielkości 2 mln zł. Powiat Złotoryjski będzie mógł udzielić spółce kapitałowej wsparcia finansowego ze środków publicznych pochodzących z budżetu Powiatu  w formie udzielenia pożyczki krótkoterminowej oraz udzielenia dotacji na niezbędne zakupy inwestycyjne w przypadku uzyskania przez Powiat niezaplanowanych dochodów np ze sprzedaży nieruchomości i wpływu z tytułu podatku od towarów i usług. Udzielenie wsparcia finansowego deklaruje również Gmina Miejska Złotoryja. Pomimo  definiowanych w Raporcie z audytu celowego ryzyk związanych z planowaną transakcją należy mieć świadomość, że nie przejęcie  udziałów Spółki i pozostawienie szpitala dotychczasowemu podmiotowi niewątpliwie doprowadzi do jego upadłości w niedługim okresie czasu.

Sesję poprzedzi wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Złotoryjskiego zwołane na godzinę 12:00

Sprawozdania z działalności spółki  Szpital Powiatowy im. A.Wolańczyka za rok 2017 i 2018, opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów 

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie za rok 2018

źródło: powiat-zlotoryja.pl
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.