Ile kosztuje zarządzanie w gminach powiatu złotoryjskiego?

pieniądze
pieniądze

Sprawdziliśmy, ile kosztuje, nas podatników, zarządzanie gminami w powiecie złotoryjskim. Pod uwagę wzięliśmy tylko zarządzających - burmistrzów i ich zastępców, sekretarzy i skarbników.

W Złotoryi najwięcej zarabia skarbnik

Zarządzanie miastem kosztuje  ponad pół miliona złotych rocznie. W roku 2016 zarobki zarządzających wzrosły o 17 448 zł w stosunku do roku 2015 i stanowiły 0,98% wszystkich dochodów miasta ( budżet Złotoryi w 2016 to 54 462 730 zł.)  W odróżnieniu od innych miejscowości, w  Złotoryi najwięcej zarabia skarbnik, a nie burmistrz. Miastem Złotoryja zarządza trzech panów i jedna pani.

rok 2015 2016
burmistrz 130 155 zł 139 822 zł
wiceburmistrz 127 455 zł 130 281 zł
sekretarz 113 330 zł 115 675 zł
skarbnik 145 217 zł 147 826 zł
suma 518 172 zł 535 620 zł

W starostwie pensje włodarzy  zmniejszyły się

W starostwie powiatowym budżet w 2016 roku to 45 695 700 zł. Zarobki zarządzających stanowią 0,99% tej kwoty. We wszystkich innych miejscowościach kwota przeznaczona na pensje dla włodarzy w roku 2016 zwiększyła się w stosunku do roku 2015, a w starostwie powiatowym zmniejszyła się o 37 909 zł. Ma to związek z programem oszczędnościowym wdrażanym przez starostwo. W starostwie parytety wśród włodarzy są doskonałe - dwóch mężczyzn i dwie kobiety.

rok 2015 2016
starosta 137 347 zł 125 815 zł
wicestarosta 124 987 zł 115 726 zł
skarbnik 115 506 zł 121 086 zł
sekretarz 115 263 zł 92 567 zł
suma 493 103 zł 455 194 zł

W Świerzawie rządzą mężczyźni

Zarządzanie miastem i gminą Świerzawa kosztuje  ponad czterysta tysięcy złotych rocznie. W roku 2016 zarobki zarządzających wzrosły o 39 448 zł w stosunku do roku 2015 i stanowiły 1,19% wszystkich dochodów miasta ( budżet Świerzawy w 2016 to 37 923 343 zł.). Świerzawą  zarządza czterech panów.

rok 2015 2016
burmistrz 141 634zł 134 738 zł
zastępca burmistrza 93 048 zł 109 616 zł
sekretarz 79 415 zł 102 623 zł
skarbnik 92 627 zł 99 195 zł
suma 407 579 zł 453 068 zł

W Wojcieszowie zarządzanie kosztuje najmniej

Wojcieszów dysponuje najmniejszym budżetem - w roku 2016 wynosił 15 209 679 zł. Pensje zarządzających to 2,13% budżetu. Nie możemy ustalić czy kwota przeznaczona na pensje zarządzających wzrosła czy zmalała, ponieważ nie ma  oświadczenia majątkowego skarbnika miasta za rok 2015 w BIP.  W Wojcieszowie wśród zarządzających jest jeden mężczyzna i dwie kobiety.

rok 2015 2016
burmistrz 132 271 zł 134 994 zł
sekretarz 84 559 zł 86 294 zł
skarbnik 102 996 zł
suma 324 284 zł

Pensje burmistrzów wzrosły

Najbardziej wzrosła pensja burmistrza Roberta Pawłowskiego, o 7%,w stosunku do roku 2015,  burmistrza Wojcieszowa, Sławomira Maciejczyka o 2%, a burmistrza Świerzawy Józefa Kołcza o 1%. Pensja starosty Ryszarda Raszkiewicza zmniejszyła się o 9%.

Nie udało się sporządzić zestawień dla gmin wiejskich - Złotoryi, Zagrodna i Pielgrzymki, ponieważ  w BIP nie ma jeszcze oświadczeń majątkowych za rok 2016, a w BIP Gminy Pielgrzymka, za rok 2015 jest tylko oświadczenie majątkowe wójta.

Oświadczenia majątkowe składa się do końca kwietnia, następnie powinny być publikowane na stronach BIP. Ustawodawca nie wskazał jednak  konkretnego terminu w jakim należy to zrobić. Ma to nastąpić bez zbędnej zwłoki. Jak się okazuje, różni samorządowcy różnie to rozumieją.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.