Fotowoltaika w Złotoryi

Złotoryja, wieża Fot. Kajetan Kukla
Złotoryja, wieża
Planujesz obniżenie kosztów energii elektrycznej, planujesz budowę solarów lub paneli fotowoltaicznych? Możesz uzyskać 79% dofinansowania.

Mieszkańcy Złotoryi chcący włączyć się do projektu będą mogli liczyć na dofinansowanie wykonania mikroinstalacji do 79% poniesionych kosztów. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie bezzwrotnej dotacji kosztów kwalifikowanych.

Jeżeli myślisz o obniżeniu kosztów energii elektrycznej lub cieplnej, jeżeli planowałeś budowę SOLARÓW  lub  PANELI FOTOWOLTAICZNYCH już teraz złóż wstępną, niezobowiązującą ankietę. Umożliwi to oszacowanie ilości zainteresowanych mieszkańców. Projekt instalacji obejmował będzie tylko osoby fizyczne.
Instalacja OZE:
  • Musi być nowa. Nie będzie podlegać dofinansowaniu rozbudowa, czy remont istniejących instalacji.
  • Dotyczyć może tylko domów jednorodzinnych na terenie miasta Złotoryja, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
Przez budynek jednorodzinny rozumie się dom wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Energia wytworzona w mikroinstalacji będzie zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych bez możliwości jej wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej (system off-grid).
  • Będzie musiała spełniać wytyczne instytucji dofinansowującej.
  • Może być wybudowana od 1 stycznia 2014 roku, nie później niż do czerwca 2019 roku.
Wszelkie zobowiązania Dotacjobiorcy wobec Urzędu wygasną po upływie okresu trwałości projektu, tj. 5 lat po zakończeniu ogólnym projektu.

Wstępne deklaracje wzięcia udziału w projekcie OZE, mieszkańcy mogą składać do 25.01.2017 r. osobiście w Urzędzie lub elektronicznie poprzez link


źródło: zlotoryja.pl

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.