Dzieci nie powinny być wykluczane

Maciejewski Paweł
Maciejewski Paweł

Radny Paweł Maciejewski udostępnił w internecie swoją interpelację związaną z budynkiem socjalnym na  Łąkowej 19. 

Mieszkanie socjalne to z reguły takie o obniżonym standardzie, często ze wspólnymi kuchniami oraz łazienkami, przechodnimi pokojami, piecami kaflowymi, usytuowane na obrzeżach miasta tak jak budynek socjalny na Łąkowej 19 w Złotoryi.

Miasto posiada 49 lokali socjalnych, w tym 8 poza Łąkową 19. Budynek socjalny na Łąkowej powstał ponad 10 lat temu dzięki adaptacji istniejącego wcześniej budynku mieszkalno-inwentarskiego. 

Lokatorzy socjalni, tak jak i ci  „zwykli” nie stanowią jednorodnej masy. To co ich łączy to bieda, ale  popaść w nią mogli w różny sposób. Bywa zatem, że w jednym budynku mieszkają osoby chore i  niedołężne, ale też i te, które swą sytuację „zawdzięczają” swoim patologicznemu zachowaniu.

Dzieci nie powinny być wykluczane

Zwracam się z prośbą o przedstawienie  planu działań Burmistrza Miasta Złotoryi i stosownych instytucji które mają na celu ograniczyć lub całkowicie wyeliminować umieszczanie Kobiet z małymi dziećmi w lokalu socjalnym na ul. Łąkowej 19 Dorastanie dzieci w takim "Patologicznym” otoczeniu niesie za sobą ryzyko przejmowania takich zachowań, na które się w dzieciństwie napatrzyły. Mogą przesiąknąć nimi i wejdą w życie dorosłe z bagażem kompleksów. Proszę Pana Burmistrza o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na powyższą sprawę i problemy wynikające z treści niniejszej interpelacji. - czytamy w interpelacji radnego.

Nie ma wątpliwości, że w gettach, jak w żadnym innym miejscu dzieci są narażone na negatywne wpływy. Przypomina to znaną prawdę, że slumsy to reprodukcja nierówności społecznych. 

W praktyce społecznej oznacza to brak dostępu do dobrej edukacji, do dóbr kultury, do pozytywnych wzorów działania. To zaś w przyszłości przełoży się na się na problemy na rynku pracy czy odtwarzanie negatywnych modeli życia społecznego, jak przemoc rodzinna, konflikty z prawem, unikanie pracy. 

Do kluczowych czynników wykluczenia społecznego zalicza się: niskie dochody, przynależność do mniejszości etnicznych, konflikty rodzinne czy mieszkanie w deprymującym sąsiedztwie o społecznych cechach getta. 

Mieszkania socjalne przeznaczone są dla osób najbiedniejszych. Czy jednak pomoc udzielana najniższym kosztem ma szansę odnieść pozytywne skutki?

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.