Duże zmiany w Fundacji Rozwoju Powiatu

Złotoryja, wieża Fot. Archiwum własne
Złotoryja, wieża

Duże zmiany czekają w najbliższym czasie Fundację Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego. Na najbliższej sesji uzupełniony zostanie skład zarządu tej organizacji oraz powołana Rada Programowa.

We wrześniu z członkostwa w zarządzie Fundacji zrezygnował Arnold Hochuł. Obecnie fundacją zarządzają dwie osoby (Paweł Okręglicki i Zbigniew Soja), lecz statut stanowi, że zarząd musi się skład z od 3 do 5 osób. Radni powiatowi przedstawili aż cztery kandydatury, z których zostanie wybrana jedna osoba. Obecnie urzędująca Rada Programowa Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego na spotkaniu 2 października podjęła stosowną uchwałę i pozytywnie zaopiniowała: Ewelinę Szkutnik, Krzysztofa Dudka, Katarzynę Ludynię oraz Rafała Miarę. Zarząd powiatu proponuje poddać pod głosowanie kandydatury tylko dwóch z czterech wymienionych osób. - Zarząd Powiatu Złotoryjskiego proponuje uzupełnić skład Zarząd Fundacji (§ 16 ust. 1 statutu FRPZ) do trzech osób, poddając pod głosowanie radnym kandydatury: Pani Eweliny Szkutnik oraz Pana Krzysztofa Dudka. - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. Wybór zostanie dokonany na czwartkowej sesji, więc miejsca w uchwałach, w których wymienia się powoływane osoby, są wykropkowane.

Zdaniem zarządu osoby pracujące w Warsztatach Terapii Zajęciowej, podlegających pod Fundację Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego, nie powinni się znaleźć w zarządzie fundacji gdyż mogłoby to budzić "wątpliwości związane z przejrzystością organizacji". - Według opinii radcy prawnego w sytuacji, gdy pracownicy fundacji (Pani Katarzyna Ludynia oraz Pan Rafał Miara) podlegają zarządowi, mogłyby pojawić się zastrzeżenia co do rzetelności ich pracy jako członków organu wewnętrznego - zarządu. Chociaż przepisy nie zabraniają tego wprost, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, gdyż budzi wątpliwości związane z przejrzystością organizacji. - napisano w uzasadnieniu.

Działania Zarządu Fundacji są kontrolowane i opiniowane przez Radę Programową. Obecny skład kończy w tym miesiącu swoją kadencję. Przez ostatnie cztery lata, w tym organie, zasiadali: Patrycja Ozga, Danuta Charytoniuk, Iwona Siwińska, Zygmunt Rodak, Krzysztof Maciejak (rezygnacja 18.02.2013), Paweł Gorczyca, Zbigniew Mosoń, Robert Jurczyk. Z obecnego składu szansę na pozostanie w Radzie Fundacji mają wyłącznie Iwona Siwińska i Danuta Charytoniuk. Wszystkie proponowane kandydatury wraz z uzasadnieniami to:

Pani Iwona Siwińska   — członek Rady Fundacji poprzedniej kadencji. Radna i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Złotoryjskiego w latach 2010-2014. W swojej społecznej aktywności zawsze interesowała się problemami osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Zna zasady funkcjonowania WTZ. W poprzedniej kadencji aktywnie uczestniczyła w pracach Rady Fundacji.

Pani Agnieszka Dzieniak  — mieszkanka Wojcieszowa. Prowadzi własną działalność gospodarczą, Przez wiele lat, jako społecznik, działała w Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Wojcieszowie, organizator wielu imprez dla dzieci.

Pani Joanna Łysiak — pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi w dziale finansowo-księgowym od 1999 r., od 1 stycznia 2000 r. na stanowisku Głównego Księgowego. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest osobą sumienną i uczciwą. Powierzone obowiązki wykonuje z pełną odpowiedzialnością i starannością. Chętnie nabywa nowe umiejętności. Jest osobą otwartą na pogłębianie swoich wiadomości.

Pani Danuta Charytoniuk - członek Rady Fundacji poprzedniej kadencji. Wieloletni pracownik Starostwa Powiatowego w Złotoryi, a od roku 2006 Kierownik Wydziału Zdrowia. Realizuje'program pilotażowy „Aktywny samorząd", który ma na celu aktywniejsze działania samorządu na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne. Kierownik projektu „Złota Sieć II — Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim". Pani Danuta Charytoniuk jest także współorganizatorem wielu imprez dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz konferencji dotyczących zdrowia.

Pani Grażyna Świerczek - Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego w PUP w Złotoryi. W swojej wieloletniej pracy zawodowej w służbach zatrudnienia wykazała się szczególnym zaangażowaniem w tworzeniu nowych struktur zatrudnienia na terenie Powiatu Złotoryjskiego. Umiejętnie identyfikuje strategiczne potrzeby PUP w Złotoryi oraz kierunki jego działania w przyszłości.

Pan Jacek Wałek — mieszkaniec Złotoryi. Przedsiębiorca, finansista z wykształceniem wyższym ekonomicznym. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zorientowany w problematyce samorządności oraz mikro i makro ekonomii.

Pan Jacek Karwan - inżynier ochrony środowiska, audytor z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w spółkach Skarbu Państwa. Od 2007 roku pracownik Centrali KGHM PM S.A, w Lubinie, Główny Specjalista Departamentu Audytu i Kontroli Wewnętrznej, gdzie odpowiada za realizację zadań audytowych i kontrolnych w ramach Grupy Kapitałowej KGHM. Doświadczony samorządowiec, społecznik.

Pan Władysław Gałuszka - właściciel firmy „Dźwigar" Zakład techniki dźwigowej w Podgórkach. Były radny Miasta i Gminy Świerzawa, społecznik.

Pan Łukasz Horodyski — Radny Powiatu Złotoryjskiego bieżącej kadencji. Dzielnicowy Miasta Wojcieszów.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU ZARZĄDU

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA NOWEJ RADY PROGRAMOWEJ

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.