Druga kadencja radnego Stanisława Pazery

Pazera Stanisław Fot. Archiwum własne
Pazera Stanisław

Pewnie wszyscy chcieli by mieć radnego, który potrafi zabrać głos, umie zaprezentować stanowisko mieszkańców, spotyka się z mieszkańcami i konsultuje z nimi różne sprawy, potrafi zawalczyć  o interesy mieszkańców swojego okręgu, nawet jeśli nie zdobywa tym sobie popularności wśród radnych czy rządzących. Czy taki jest radny Stanisław Pazera?

Stanisław Pazera urodził się w 1964 roku. Prowadzi własną działalność gospodarczą. W 2010 roku startował z Kww Forum Samorządowe 2010, a w roku 2014 z KKW SLD Lewica Razem. 

W wyborach 2014 uzyskał 100 głosów, w okręgu 9 (Bystrzycka, Kwiska, Nad Zalewem, Odrzańska),  co stanowiło 42% wszystkich głosów w okręgu nr 9.

Radny pracuje w Komisji Gospodarczej; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Jest jednym z pięciu radnych, który w tej kadencji pełni dyżur. Miejsce dyżuru pokój nr 10, Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGAT" w Złotoryi, ul. Słowackiego 2, w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 15:00 do 16:00

Interpelacje 

Od początku kadencji 2014-2018 do końca czerwca 2017 roku zabrał głos w punkcie interpelacje, wnioski i zapytania na jednej  sesji - 29 czerwca 2017 roku. Przedstawił następujące sprawy: 

  • Starsze osoby proszą o ustawienia ławeczki przy drodze na cmentarz
  • Na ul. Słowackiego 6 zapadł się chodnik
  • Na ul. Wojska Polskiego płyty chodnikowe rozebrane po wymianie sieci wod.-kan. zostały ułożone bardzo niechlujnie. W tym miejscu były wzory z płytek dwu kolorowych, zostały odtworzone byle jak.

Głosowanie uchwał

Do 29 czerwca był obecny na każdej sesji. Brał udział  w 245 głosowaniach uchwał. W 239 głosował za. W trzech głosowaniach był przeciw:  

  • Uchwała nr 247 — Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja — zmiany (link)
  • Uchwała nr 24 — w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (link)
  • Uchwała w sprawie podwyżki cen wody - marzec 2017

W przypadku 4 uchwał nie zajął stanowiska - wstrzymał się:

  • Uchwała nr 240 — Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi (link)
  • Uchwała nr 145 — emisja obligacji 2016 (link)
  • Uchwała nr 128 — podwyżka opłat za wodę i ścieki (link)
  • Uchwała nr 83 — w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych. (link)

W 2013 roku przeprowadziliśmy wywiad z radnym Stanisławem Pazerą, w którym radny przedstawia swoje przemyślenia po dwóch latach pełnienia funkcji radnego w poprzedniej kadencji.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.