Czy Wojcieszów opuści Powiat Złotoryjski?

Wojcieszów Fot. Kajetan Kukla
Wojcieszów

Rada Miasta Wojcieszów podczas lutowej sesji pozytywnie zaopiniowała zmianę granic administracyjnych Gminy Wojcieszów oraz wystąpienie z wnioskiem w sprawie zmiany granic. Wniosek zostanie przesłany do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Gmina Wojcieszów została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 r. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do Województwa Jeleniogórskiego. W wyniku reformy administracyjnej 1 stycznia 1999 r. powstał Powiat Złotoryjski składający się z sześciu gmin. Cztery z tych gmin wchodziły przed 1 stycznia 1999 roku w skład Województwa Legnickiego, dwie – Świerzawa i Wojcieszów były w Województwie Jeleniogórskim.

Pierwszy wniosek w sprawie przyłączenia Gminy Wojcieszów do powiatu jeleniogórskiego trafił do MSWiA już w 1999 roku. Jednak został  odłożony do rozpatrzenia do czasu dokonania oceny zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa i został zapomniany.

W roku 2017 mieszkańcy Wojcieszowa ponownie podjęli procedurę związaną ze zmianą granic administracyjnych. W efekcie kolejny wniosek o przyłączenie Wojcieszowa do powiatu Jeleniogórskiego został wysłany.

We wniosku zawarta jest między innymi odpowiedź na pytanie dlaczego mieszkańcy Wojcieszowa chcą zmiany:

Inicjatorami zmian granic są mieszkańcy, którzy uzasadniają potrzebę zmiany przynależności, tym iż ich funkcje życiowe wiążą się bardziej z Powiatem Jeleniogórskim niż z Powiatem Złotoryjskim. Mieszkańcy i przedsiębiorcy zwrócili uwagę na korzyści z usług, zasobów oraz dobrodziejstwa zaplecza miasta Jelenia Góra.

Miasto Jelenia Góra skupia w sobie szereg usług wyższego rzędu (zespół szpitalny,szkoły średnie, szkoły wyższe, urzędy instytucji ponadlokalnych), oferuje także relatywnie dużo miejsc pracy, związanych m.in. z przemysłem, którego oddziaływanie na własne otoczenie wykracza daleko poza skalę lokalną.

Od blisko 7 lata 85% młodzieży gimnazjalnej wybiera szkoły średnie w Jeleniej Górze z uwagi na bogata ofertę edukacyjną oraz dogodny dojazd do szkół. Odległość pomiędzy Wojcieszowem, a Powiatem Jeleniogórskim stanowi kilkanaście kilometrów.

Pełna treść wniosku

Powiat Złotoryjski ma spore trudności finansowe. Wyłączenie z obszaru Powiatu Złotoryjskiego Gminy Wojcieszów mogłoby doprowadzić do likwidacji części jednostek powiatowych.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.