Czy radni powiększą strefę płatnego parkowania?

Złotoryja
Złotoryja

Na Komisji Spraw Społecznych Burmistrz przedstawił radnym propzycje zmian w organizacji ruchu w centrum Złotoryi.

Swego czasu przedsiębiorcy chcieli aby przywrócić ruch wokół Placu 7 Mieszczan oraz żeby zwiększyć ilość miejsc parkingowych w centrum Złotoryi. Burmistrz przyznał, że dwa lata temu był za tym projektem, jednak dzisiaj jest odmiennego zdania.

Stwierdził, że organizując ruch wokół Placu 7 Mieszczan zwiększymy jedynie ruch tranzytowy, a nie ruch docelowy do centrum, a miejsc parkingowych będzie najwyżej kilka więcej, więc nie warto zakłócać przestrzeni uzyskanej w wyniku rewitalizacji.

Burmistrz poinformował, że z analizy przeprowadzonej przez urzędników wynika, iż  ruch kołowy w soboty i niedziele jest bardzo mały. Warto się więc zastanowić czy  nie zamknąć go na soboty i niedziele. Zostanie możliwość wjeżdżania samochodami dostawczymi w dni powszednie od 5 do 17.

Zaproponował również aby powiększyć strefę płatnego parkowania o ulice Bohaterów Getta Warszawskiego i Żeromskiego.

Decyzję o ewentualnych zmianach w organizacji ruchu mają podjąć radni po konsultacjach z mieszkańcami.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.