Burmistrz zamyka pierwszy rok

Robert Pawłowski Fot. Archiwum własne
Robert Pawłowski

Robert Pawłowski podsumował pierwszy rok swojej pracy na stanowisku burmistrza Złotoryi. Na portalu miejskim zostały opublikowane obszerne sprawozdania z najważniejszych działań podjętych przez Urząd Miejski i jednostki podległe. Jest też analiza stanu złotoryjskiej oświaty, gospodarki i stosunków społecznych w grudniu 2014 r. i wypracowane w tych obszarach przez 12 miesięcy rozwiązania.

Głównym celem, jaki sobie wyznaczyłem, obejmując urząd burmistrza, był stabilny i długofalowy rozwój miasta, który można osiągnąć dzięki uczynieniu Złotoryi miastem przyjaznym mieszkańcom i przedsiębiorcom, pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych i wspieraniu przedsiębiorców lokalnych oraz rozwojowi oświaty. Wszystkie działania strategiczne, jak również wiele działań o charakterze bieżącym, zostało podporządkowanych realizacji właśnie powyższych celów – podkreśla burmistrz.

Co udało się zrobić przez ostatni rok? Przede wszystkim Urząd Miejski został przeprogramowany na działania zmierzające do rozwiązywania problemów, z którymi borykają się mieszkańcy i przedsiębiorcy funkcjonujący w mieście. Dzięki temu wiele niemożliwych do załatwienia przez wiele lat spraw znalazło swój szczęśliwy finał lub bliskich jest ukończeniu. – Działania te są i będą stale usprawniane, zwłaszcza jeżeli chodzi o prowadzenie ciągłego dialogu z mieszkańcami – zaznacza Robert Pawłowski.

Dzięki ścisłej współpracy z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, ale przede wszystkim dzięki uruchomieniu potencjału pracowników Urzędu Miejskiego, którzy profesjonalnie potrafili przygotować atrakcyjną i wielokierunkową ofertę dla inwestorów, w minionym roku miasto uzyskało wysoką skuteczność w pozyskiwaniu nowych inwestorów do złotoryjskiej podstrefy LSSE. – Bazując na zdobytym w roku 2015 doświadczeniu, można śmiało założyć, że proces pozyskiwania inwestorów będzie nadal rozwijany – zapewnia Robert Pawłowski.

Już w trakcie pierwszego roku pracy burmistrz do swoich priorytetowych celów, gwarantujących rozwój miastu, dodał czwarty: pobudzenie budownictwa komunalnego i socjalnego, co z jednej strony odpowiada potrzebom społecznym, z drugiej zaś jest konieczne, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia w perspektywie długofalowej odpowiedniej liczby pracowników dla rozwijającego się gospodarczo miasta.

Więcej o tym, co w 2015 roku udało się zrealizować ratuszowi i jednostkom podległym pod kierownictwem nowego burmistrza, można przeczytać, klikając na linki:

Podsumowania pierwszego roku kadencji - 2015 r.

Najważniejsze działania podjęte przez Urząd Miejski i niektóre jednostki podległe w 2015 r.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.