Burmistrz podsumowuje drugi rok kadencji

Robert Pawłowski
Robert Pawłowski

Burmistrz Pawłowski, podsumowując sprawozdanie z drugiego roku kadencji, pisze:

                                                                                                         

Rok 2016 należy uznać za udany dla naszego Miasta, chociaż nie udało się  zrealizować wszystkich zamierzeń.

Przede wszystkim miasto rozwija się gospodarczo, na terenie Złotoryi powstaje coraz więcej miejsc pracy,  inwestują

nie tylko podmioty zewnętrzne, ale również lokalni przedsiębiorcy. Skala inwestycji na terenie miasta jest  jak do tej pory nienotowana. Powinno się to przełożyć w najbliższych latach na  wzrost dochodów własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.

Po  wielu  latach  starań, udało się rozpocząć modernizację oczyszczalni ścieków na którą pozyskano dofinansowanie w wysokości ok. 65%.

W  przeddzień  reformy  edukacji  mamy  uregulowane  wszystkie  sprawy  dotyczące  szkolnictwa, w szkołach, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja, dzięki temu nauczyciele mogą spokojnie pracować i nie muszą martwić się, co przyniesie rok szkolny 2017/18.

Bardzo wysoko należy ocenić bezpieczeństwo na terenie miasta, jest to efekt dobrego współdziałania Straży Miejskiej z Policją.Coraz lepiej układa się współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi na  terenie miasta.


Złotoryja  wypracowała  sobie  opinię  miasta  przyjaznego  przedsiębiorczości  oraz  aktywnego społecznie, co potwierdza też dobra prasa w profesjonalnych mediach.

Wśród tych pozytywów, należy zwrócić również uwagę na szereg problemów.

Coraz bardziej daje się odczuć brak mieszkań komunalnych, socjalnych, jak również pod wynajem na terenie miasta. Na fali kampanii antysmogowej, należy zintensyfikować działania mające na celu wymianę źródeł ogrzewania na mniej inwazyjne dla środowiska.

Wyzwaniem na 2017 r. i lata następne pozostaje zdegradowana mocno infrastruktura drogowa oraz  konieczność budowy dróg na nowo powstających osiedlach.

Jako  zagrożenie  dla  rozwoju  miasta  należy  potraktować  złą  kondycję  finansową  powiatu  złotoryjskiego,  problemy  szpitala  oraz  ograniczone  możliwości  dofinansowania  przez  Starostwo Powiatowe oświaty.

Mając to wszystko na uwadze bardzo ostrożnie należy podchodzić do budowania budżetu na lata następne, a przede wszystkim nie można ulegać populistycznym próbom destabilizacji finansów naszego Miasta


źródło : Sprawozdanie za rok 2016

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.