Apel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Prezydenta RP

Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Apel dotyczy odrzucenia ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w kształcie przyjętym przez Sejm RP i zaakceptowanym bez poprawek przez Senat RP

8 czerwca br. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, którą w ubiegłym tygodniu Senat RP przyjął bez poprawek wbrew licznym protestom środowisk samorządowych i prawniczych, wskazującym na istotne zagrożenia związane z wprowadzeniem nowych przepisów, w tym ich niezgodność
z Konstytucją RP.

Uwagi w sprawie przyjętej przez Parlament RP wersji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych zgłaszali między innymi przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw RP.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podziela wątpliwości stowarzyszeń i związków samorządowych i apeluje do Pana Prezydenta o niepodpisywanie ustawy w kształcie przyjętym przez Sejm RP i Senat RP oraz skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją.

W opinii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wprowadzane zmiany są sprzeczne
z konstytucyjną zasadą autonomii samorządu, a w swojej rzeczywistej intencji stanowią próbę upolitycznienia niezależnych, kontrolno-nadzorczych instytucji państwa.

Ogromne obawy budzi zarówno całkowite podporządkowanie regionalnych izb obrachunkowych rządowi, jak i  rozszerzenie ich kompetencji nadzorczych
o subiektywną ocenę decyzji organów samorządu terytorialnego pod kątem gospodarności, rzetelności i celowości. W konsekwencji izby będą mogły dokonywać nieuprawnionych ingerencji w realizację ważnych, samorządowych programów
i projektów inwestycyjnych.
Podobne obawy wiążą się z nadaniem nowych uprawnień Prezesowi Rady Ministrów, który będzie mógł odwoływać i rozwiązywać organy administracji samorządowej z klauzulą natychmiastowej wykonalności.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego szanując dokonania polskiego samorządu terytorialnego i wielką wartość polityki samorządowej opartej na merytorycznych decyzjach, dialogu z mieszkańcami i transparentności procesów, stanowczo protestuje wobec wszelkich pozakonstytucyjnych prób ograniczania kompetencji samorządu i apeluje o uszanowania jego niezależności. 

fot.: umwd.dolnyslask.pl

Tomasz Myszko, UMWD
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.