Znów o szpitalu na 37 sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego!

Rada Powiatu Fot. Archiwum własne
Rada Powiatu

W trakcie sesji radny Horodyski pytał o oddział laryngologiczny, radni zarekomendowali skarbnika powiatu do pracy w RIO, pojawiły  propozycje zmian w statucie powiatu.

37 sesja Rady Powiatu rozpoczęła się zmianą ustalonego wcześniej porządku obrad. Wycofano z porządku obrad uchwałę w sprawie przyjęcia  informacji  o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2017. Starosta poinformował, że RIO nie przysłała do tej pory wymaganej opinii w sprawie tej informacji. Włączono do porządku obrad uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji dotychczasowemu skarbnikowi Powiatu Złotoryjskiego na etatowego pracownika Regionalnej Izby Obrachunkowej.


W ramach interpelacji radny Horodyski poprosił o odniesienie się do informacji o likwidacji oddziału laryngologicznego w szpitalu. Starosta odpowiedział, że zwrócił się z zapytaniem w tej sprawie do NFZ 20 września i jeszcze nie otrzymał odpowiedzi.

W sprawach różnych radny Macuga przedstawił w imieniu grupy radnych (Anna Melska, Łukasz Horodyski, Paweł Macuga oraz Józef Sudoł.) projekt zmiany statutu Powiatu Złotoryjskiego, w punkcie dotyczącym inicjatywy uchwałodawczej. Na sesji październikowej radni zadecydują o wprowadzeniu lub nie proponowanych zmian.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.