19 milionów na inwestycje w roku wyborczym!

Robert Pawłowski
Robert Pawłowski

Projekt budżetu Miasta Złotoryja na rok 2018 już został opracowany i zaakceptowany przez burmistrza. Zaplanowane dochody to 71 milionów zł, a wydatki 75 milionów, w tym 19 milionów zł na inwestycje.

Radni rozmawiali o projekcie budżetu na rok 2018 na komisji, która odbyła się 6 grudnia. Po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej budżet zostanie uchwalony przez Radę Miejską pod koniec grudnia.

Na rok 2018 zaplanowano dochody  wysokości 71.551.170 zł, a wydatki  w kwocie 75.905.670 zł. W planowanych wydatkach aż 19.240.823 zł to wydatki inwestycyjne. Czy jest szansa na zrealizowanie wszystkich planowanych inwestycji? Przyjrzyjmy się jak to było w poprzednich latach rządów obecnego burmistrza.


Na rok 2017  zaplanowano  dochody 63.947.458 w tym majątkowe 8.659.466 zł. Wydatki zaplanowane to 66.542.458 zł  w tym inwestycyjne 14.729.120 zł. Z opinii RIO w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2017 wynika, że dochody zrealizowano na poziomie 47%,  majątkowe na poziomie 11% (wynikało to z braku planowanych środków z UE). Wydatki zrealizowano na poziomie 43 % w tym inwestycyjne 13%.

W roku 2016  dochody zrealizowano w kwocie 54.462.730  (95% planowanych)  majątkowe w kwocie  2.028.053 (56% planowanych). Wydatki zrealizowano na poziomie  51.915.992 zł (88% planowanych), w tym  inwestycyjne 1.938.571 (33% planowanych).

W rok 2015 dochody zrealizowano w kwocie  48.404.160 zł (97%) majątkowe 2.055.361 (78%). Wydatki to 44.696.639 (91%), w tym wydatki inwestycyjne 2.311.536  (72%).

Jak widać z roku na rok planuje się więcej, a skuteczność realizacji spada. Trudno więc mieć nadzieję na 19 milionowe inwestycje w roku 2018, który przypomnijmy jest rokiem wyborczym.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Projekt budżetu na 2018 rok wraz z uzasadnieniem

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.