Śmietnisko na skrzyżowaniu w Zagrodnie!

Kotylak Jan Fot. Archiwum własne
Kotylak Jan

Radny Jan Kotylak jest jednym z aktywniejszych  i zdeterminowanych radnych w Gminie Zagrodno. Często zabiera głos w istotnych dla społeczności sprawach i otwarcie wyraża opinie, nawet jeśli są one niepopularne.

W rozmowie z nami kiedyś powiedział: Poprę każdy projekt, który będzie służył naszej społeczności. Musi być jednak porządnie przemyślany i dobrze skalkulowany pod względem finansowym.

Widać, że przestrzega tej zasady, co więcej, jest skłonny zaangażować własne środki, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Na XVIII sesji Rady Gminy Zagrodno  20 grudnia 2019 zabrał głos w trybie interpelacji i zapytań radnych:

Niestety nie na piśmie, bo nie zdążyłem przygotować sobie pisma , ale ustnie składam wniosek o zamontowanie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej w kierunku Bolesławca i naszej prowadzącej do Modlikowic -w kierunku stawów- foto pułapki, która umożliwiłaby identyfikację osób, które wyrzucają tam śmieci. Tam jest ulubione miejsce wyrzucania śmieci, myślę , że są to nie tylko mieszkańcy naszej gminy, tacy którzy regularnie tą drogą jeżdżą i od kilkunastu dni sterta śmieci rośnie(....) Jeżeli gmina nie ma zabezpieczonych środków na ten cel, to ja deklaruję partycypację w kosztach do wysokości swojej diety.

Nic dodać, nic ująć. Zastanawia natomiast fakt, że taki proceder ma miejsce i  że to radni muszą się sprawą zajmować. 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.