Łukasz Łuniewski - najmłodszy radny

Łuniewiski Łukasz Fot. Archiwum własne
Łuniewiski Łukasz

Pisaliśmy już o najstarszym radnym  kadencji 2014-2018. Dzisiaj przedstawimy aktywność najmłodszego radnego tej kadencji.

Pan Łukasz Łuniewski urodził się w 1984 roku. Oprócz wykonywania pracy zawodowej od wielu lat jest zawodnikiem ZKS Górnik. Zajmuje się też treningiem dzieci i młodzieży.

W wyborach 2014 uzyskał 136 głosów, w okręgu 7 (Aleja Miła, Asnyka, Chopina, Kościuszki, Maluchów, Miedziana, Nasypowa, Na Skarpie, Pagórkowa, Plac Orląt Lwowskich, Pochyła, Podmiejska, Solna, Spacerowa, Stanisława Moniuszki, Szklarska, Szkolna, Szpitalna, Zaułek), co stanowiło 37% wszystkich głosów w okręgu nr 7.

Radny mało się odzywa podczas dyskusji na sesjach i komisjach. Do tej pory nie wystąpił z żadną interpelacją, zapytaniem czy wnioskiem. Do 31 maja 2017 był obecny na każdej sesji. Na 231 głosowań, w których brał udział, w 224 oddał głos za, nie był przeciwny w żadnym głosowaniu. W przypadku 7 uchwał nie zajął konkretnego stanowiska - wstrzymał się. Były to uchwały:

  • Uchwała nr 152 — Skarga na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja — wkroczenie w kompetencje dyrektora szkoły,
  • Uchwała nr 146 — obligacje komunalne — zmiana terminu wykupu,
  • Uchwała nr 145 — emisja obligacji 2016,
  • Uchwała nr 128 — podwyżka opłat za wodę i ścieki,
  • Uchwała nr 117 — modernizacja oczyszczalni ścieków,
  • Uchwała nr 37 — zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,.
  • Uchwała nr 26 — zmiana Statutu Miasta Złotoryja dot. inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców.
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.