Która nazwa byłaby lepsza?

ZOKiR Złotoryja Fot. Kajetan Kukla
ZOKiR Złotoryja

Na prośbę pana Mieczysława Porębskiego zamieszczamy jego petycję w sprawie nadania nazwy ulicy na zapleczu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w  Złotoryi
Pani Ewa Miara
Urząd Miasta Złotoryja
pl. Orląt Lwowskich 1

W związku z planowanym przez Urząd Miasta Złotoryja oraz radę Miasta Złotoryja nadaniem nazwy placu na zapleczu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury – niniejszym zwracamy się z prośbą o rozważenie i przychylenie się do proponowanej przez nas nazwy: pl. Górników ZG „Lena”

Rozwinięcie tej nazwy będzie oznaczało : plac Górników Zakładów Górniczych „Lena”. ZG „Lena” - to kopalnia rudy miedzi w Wilkowie 6 km od Złotoryi, która funkcjonowała od II połowy lat czterdziestych XX wieku do roku 1974- dając tak ważną po II wojnie światowej rudę miedzi, pracę i dochody  Polsce, mieszkańcom Złotoryi i pobliskich miejscowości. To właśnie w zakładach górniczych – kopalniach : „Lena” w Wilkowie , „Nowy Kościół” w Nowym Kościele i „Konrad” w Iwinach k. Bolesławca- zdobywali doświadczenie górnicy i kadra tzw. starego zagłębia miedziowego. Właśnie oni pomogli w uruchomieniu nowego zagłębia – od końca lat sześćdziesiątych XX w. i później: kopalni ZG „Lubin”, ZG „ Polkowice” i ZG „ Rudna”.

Obecnie nazwę „ Lena”  przyjął Zakład Produkcyjny „ Lena Wilków”-  sp. z o. o. w Nowym Kościele.Kopalnia rudy miedzi ZG „ Lena” - to ośrodek, który w Złotoryi, oprócz miejsc pracy zapewnił pracownikom mieszkania, przyczynił się do powstania Powiatowego Domu Kultury, stadionu i klubu sportowego KS „Górnik”, orkiestry górniczej, którą podziwialiśmy nie tylko 4 grudnia w coroczną „ Barbórkę”. Pamiętamy również o szkole górniczej przy ul. M. Konopnickiej i o ośrodku wczasowym w Ustroniu Morskim  k. Kołobrzegu. Przez cały okres istnienia kopalni „ Lena” zatrudnionych było kilka tysięcy pracowników.

Pracując w ZG „Lena” poznało się też wiele koleżanek i kolegów, zawarto wiele przyjaźni, które przetrwały do dziś. To właśnie w Zakładach Górniczych „ Lena”, a później Urządzeń Górniczych „ Lena” pracowały także ich dzieci.
Ja sam jestem tego przykładem. Mój zmarły w ubiegłym  roku ojciec – Edward Porębski- po ukończeniu Technikum Górniczego i kilkuletniej pracy w kopalni w Wałbrzychu- przez blisko ćwierć wieku pracował w ZG „ Lena”, a potem ZG „ Rudna”. Również ja przez krótki czas pracowałem w Zakładach Urządzeń Górniczych „ Lena” (następcy ZG „ Lena”).
Obecnie żyje jeszcze w Złotoryi grupa, jak sądzę, kilkunastu najstarszych górników, którzy zaczynali pracę w ZG „ Lena” na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. Sądzę, że za to czego dokonali oni i ich następcy- zasłużyli na naszą wdzięczność i pamięć- czego wyrazem byłaby nazwa upamiętniająca w krajobrazie ulic naszego miasta ich zakład pracy- kopalnię „ Lena” w Wilkowie k. Złotoryi.    

Niech żyje nam Górniczy Stan!
Mieczysław Porębski
+110 osób wspierających

Poniżej odpowiedź od Przewodniczącej Rady Miejskiej:                                                                                                                                                   

Pan Mieczysław Porębski

z prośbą o poinformowanie pozostałych osób podpisanych na listach poparcia

 W odpowiedzi na pismo z dnia 4 marca 2016 r. ( wpłynęło do Rady Miejskiej w dniu 20 kwietnia 2016 r.) w sprawie nadania nazwy placowi za Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Złotoryi nazwy „ Pl. Górników ZG „ Lena” informuję, co następuje:

Sprawa nadania nazwy placowi była dwukrotnie rozpatrywana przez Komisję Gospodarczą Rady Miejskiej w Złotoryi. Na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2015 r., po dyskusji, na wniosek radnego Waldemara Wilczyńskiego, Komisja postanowiła odroczyć decyzję w tej sprawie i wycofać projekt uchwały z obrad sesji. W związku z tym, na sesji w dniu 26 listopada 2016 r., na wniosek Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosza, wycofano z porządku obrad projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Ponownie, na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 r. Komisja Gospodarcza zajmowała się projektem uchwały w sprawie nadania nazwy pl. Uciecha.

Przewodniczący Komisji Dariusz Dobosz poinformował radnych, że w głosowaniu internetowym, internauci 28 głosami , spośród kilku propozycji wybrali nazwę placu „Pl. Uciecha”. Nazwa nawiązuje do mieszczącego się dawnej w budynku obecnej Miejskiej Biblioteki Publicznej Kina „Uciecha”. Projekt uchwały przyjęto na Komisji 8 głosami, 2 radnych było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Wobec powyższego Rada Miejska na sesji w dniu 25 lutego 2016 r. podjęła Uchwałę  Nr   0007.XV.125.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi. Jednocześnie w imieniu radnych Rady Miejskiej w Złotoryi dziękuję za podjętą inicjatywę obywatelską, która datowana jest na dzień 4 marca 2016 r.

Podana propozycja nazwania w mieście placu lub ulicy „ Górników ZG Lena” jest ze wszech miar zasadna, biorąc pod uwagę rolę jaką odegrała w naszym mieście kopalnia „ Lena”.

Propozycja ta będzie wzięta pod uwagę przy ewentualnej konieczności nadania nazwy ulicy w przyszłości.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej, Ewa Miara


Pan Mieczysław cały czas żałuje, że jego propozycja nie została uwzględniona, a może nasi Czytelnicy wyrażą swoją opinię?

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.