NGO w czasie epidemii koronawirusa

Nasze Rio
Nasze Rio

Wpływ pandemii na sytuację organizacji społecznych jest ogromny. Co trzecia całkowicie zawiesza swoje dotychczasowe działania.

Portal ngo.pl komunikuje, że:

 • 33% organizacji zawiesiło wszystkie swoje działania, 
 • 27% to organizacji zawiesiło ponad połowę swoich aktywności
 • oznacza to, że 60% sektora pozarządowego istotnie lub w całości ograniczyło swoje dotychczasowe aktywności.
 • 25% sektora, prowadzi większość swoich działań
 • 14% organizacji, to takie, które nadal realizują wszystkie lub większość swoich działań, choć mogą być one prowadzone w zmodyfikowanej formie, np. online.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk przedstawił rozwiązania dotyczące objęcia organizacji pozarządowych tarczą antykryzysową, m.in:

 • dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników NGO;
 • zwolnienie organizacji pozarządowych z nieopłaconych składek;
 • możliwość rozłożenia na raty należności wobec ZUS-u;
 • zmiana w rozliczaniu wykonanych zadań publicznych;
 • realizacja zadań publicznych bez konkursu ofert.

Waldemar Wheis - członek zarządu Fundacji Merkury na facebooku informował:
Spotkałem się (na dystans) z przedstawicielami 3 organizacji - dwóch w Złotoryi i  jednej w Pomocnym. W drodze rozmawiałem telefonicznie z przedstawicielami organizacji w Brzegu Dolnym, Lubaniu i Trzebnicy.

Okazało się, że:

 • Kilka organizacji prowadzi działania pomocowe - angażują się w szycie masek , produkcję przyłbic, pomagają w zakupach dla osób starszych, podtrzymują kontakt telefoniczny z osobami samotnymi
 • Większość organizacji jest w „rozkroku”, przeczekuje, nie wiedzą jak się znaleźć w aktualnej sytuacji
 • Bardzo nieliczni myślą o dostosowaniu form pracy do aktualnych potrzeb i możliwości
 • Liderzy organizacji aktywnie włączający się w pomoc lokalnym społecznościom są odbierani przez samorządowców jak konkurencja
 • Samorządy wycofują się z podpisania umów na zadania pozakonkursowe z art. 19a
 • Niektóre samorządy zwalniają organizacje z opłat za lokale na 2-3 miesiące

W Złotoryi rozstrzygnięto w lutym 2020 konkurs na realizację zadań publicznych. Kilkanaście organizacji otrzymało wsparcie w działania w zakresie sportu, kultury, wypoczynku dzieci i młodzieży. Wśród nich znalazło się Stowarzyszenie Hortus i Stowarzyszenie Nasze Rio. (link)

Koronawirus i związane z nim ograniczenia powodują, że część działań planowanych przez organizacje już teraz jest pod znakiem zapytania. W marcu burmistrz wydał zarządzenie, które dopuszcza zmianę warunków umowy zadania publicznego. Zmiana warunków realizacji zadania publicznego możliwa jest w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów oceny ofert.

W przypadku niemożności realizowania zadania publicznego z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem strony mogą uregulować zasady realizacji tego zadania lub jego części w drodze aneksu lub odstąpienia od umowy.

Już teraz wiadomo, że Stowarzyszenie Hortus nie będzie realizować zadania wakacyjnego, a podpisanie umowy Stowarzyszenia Nasze Rio jest wstrzymane do czasu ustania zagrożeń.  

Pomimo zagrożeń Stowarzyszenie Nasze Rio działa.  Zebrało już 21 tysięcy złotych (w tym 6000 zł z UM) dla grupy #zlotoryjaszyje na materiały do szycia. Członkowie Stowarzyszenia angażują się również w dystrybucję maseczek. tekstTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.