Urzędnicy dają przykład?

Złotoryja Fot. Gabriela Kalinowska-Czakon
Złotoryja

Jak wygląda współpraca Miasta z sektorem III? Odpowiedź nie powinna być trudna bo od 2011 roku istnieje obowiązek publikowania w BIP sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Przypomnijmy, że w rocznym programie współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi na rok 2014   przyjęto taki sposób realizacji:

§ 4.Sposób realizacji programu:

 1. Współpraca może być realizowana w formie wsparcia finansowego i niefinansowego,
 2. Finansowanie będzie polegać na zlecaniu realizacji poprzez powierzenia lub wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie, dofinansowanie ich realizacji,
 3. Wsparcie niefinansowe polega na pomocy miasta w realizacji zadań publicznych bez udzielania dotacji.
 4. Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane w trybie:a) Otwartych konkursów ofert; b) Zakupu usług; c) Innych form dozwolonych w ustawie

§ 6.Inne zadania:

 1. Organizowanie otwartych spotkań, szkoleń dla organizacji pozarządowych,
 2. Udział w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, organizowanych przez organizacje,
 3. Umieszczanie informacji i materiałów dotyczących organizacji na stronie internetowej urzędu,
 4. Pomoc merytoryczna w przygotowywaniu projektów realizowanych przez organizacje w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców miasta,
 5. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze,
 6. Udostępnianie na preferencyjnych warunkach sal będących w dyspozycji urzędu na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje spotkań i konferencji o charakterze niekomercyjnym,
 7. Umieszczenie informacji  dotyczących zadań miasta realizowanych przez organizacje w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie urzędu,
 8. Informowanie o krajowych i zagranicznych funduszach dostępnych dla organizacji,
 9. Udzielanie pomocy w zakresie przygotowywania aplikacji do programów pozwalających na dofinansowanie miasta środkami pozabudżetowymi.

Trzeba przyznać, że katalog zadań przyjętych do realizacji jest dosyć różnorodny, jednak sposób oceny programu odnosi się tylko do strony finansowej:

§ 10.Sposób oceny realizacji programu:
1. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:
a) Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
b) Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
c) Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,
d) Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez miasto z przyczyn zależnych od organizacji,
e) Beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych,
f) Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach
g) Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje
h) Liczba projektów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Złotoryi.

Sprawozdanie, które powinno informować społeczność lokalną o tym jak ta współpraca wygląda, sprowadza się do wskazania liczb zawartych w paragrafie 10 programu. Dowiadujemy się z niego, że w 2014 roku Miasto ogłosiło 2 konkursy, na które wpłynęło 40 ofert oraz 3 oferty w ramach małych grantów. Jedna umowa nie została zrealizowana, jedna nie została podpisana. Wymieniono wszystkie dofinansowane organizacje. Sport dzieci i młodzieży dofinansowano w kwocie 194 ty.s zł, letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży - 125 tys zł, kulturę w kwocie 7 tys. zł i profilaktykę uzależnień 15 tys. zł. Czyli na dofinansowanie zadań publicznych wydano w 2014 roku 341 tysięcy złotych. Ukoronowaniem sprawozdania jest informacja, że Rada miejska uchwaliła 1 sztukę aktów prawa miejscowego.

340 tysięcy zł to niemała kwota. Dobrze by było wiedzieć jakie dokładnie zadania realizowały organizacje, w jaki sposób skorzystały same organizacje a w jaki odbiorcy zadań, które zostały dofinansowane. Na przykład ile dzieci, z jakich środowisk, pojechało na wypoczynek letni i gdzie. W jakiej formie i dla ilu odbiorców  prowadzony jest sport dla dzieci i młodzieży, na który przeznacza się najwięcej środków. Wszystkie te informacje są w posiadaniu urzędników ponieważ zawierają je sprawozdania, które muszą złożyć organizacje rozliczając się z dotacji.

Dziwi fakt, że w sprawozdaniu zupełnie zostały pominięte niefinansowe pola współpracy wymienione w paragrafie 6. Nie wiadomo więc czy taka współpraca nie istnieje czy tylko nie została opisana w sprawozdaniu bo takich wskaźników nie zapisano w paragrafie 10 programu?

To sprawozdanie może sugerować, że robi się to, co jest wymagane, ale jak najmniej się przy tym wysilając lub  co gorsze, że współpraca z organizacjami społecznymi dla urzędników jest mało ważna, jest tylko obowiązkiem z którego nalezy się rozliczyć. Finansujemy to wystarczy.

Niedawno  zlotoryja.pl chwaliła urzędników za dawanie przykładu w sortowaniu odpadów. A więc urzędnicy powinni dawać przykład, dlaczego? To oni  swoim postępowaniem kreują standardy, na które mogą się powoływać mieszkańcy. Czy można wymagać od organizacji dobrych sprawozdań samemu dając taki przykład?

Może łatwiej  jest dać dobry przykład sortując śmieci, trudniej pisząc dobre sprawozdanie?

 

 

Sprawozdania opublikowane w BIP

Sprawozdanie za rok 2014 - w dziale zadania publiczne 
Sprawozdanie za rok 2013 - nie ma w dziale zadania publiczne , nie ma w dziale ogłoszenia
Sprawozdanie za rok 2012 - w dziale w dziale ogłoszenia

Kamila Nankiewicz
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.