Zmiany w Ordynacji podatkowej

Od 1 stycznia 2016 r. zmieni się w sposób znaczący wiele przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Podstawowym celem nowelizacji tej ustawy było stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe, co ma w założeniu ułatwić kontakty podatników z organami podatkowymi oraz zapewnić efektywniejszy pobór podatków.

Szczegółowo o tych zmianach informujemy w zakładce PODATKI . Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą częścią informacji o zmianach - unikniemy w ten sposób ewentualnych kłopotów spowodowanych brakiem wiedzy.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.