Matematyka- językiem przyszłości

Edukacja Fot. Archiwum własne
Edukacja

W średniowieczu nauką, na podstawie której  powstawały inne dziedziny, była filozofia. Teraz podstawą jest matematyka i inne nauki ścisłe. Matematyka jest obecna w każdej dziedzinie naszego życia. To nie tylko liczenie, rachunki i wzory. Można znaleźć ją wszędzie, pozwala na przyswojenie umiejętności i wiedzy z innych dziedzin – środowiska, muzyki, a nawet języka polskiego. To jeden z ważniejszych elementów szkolnej edukacji, klucz, który otworzy drzwi do innych sfer życia. Popyt na osoby wykształcone matematycznie i przygotowane inżyniersko, na rynku pracy, jest o wiele większy, niż na humanistów. Można to prosto sprawdzić analizując oferty pracy na portalach internetowych.

Z punktu widzenia rodziców bardzo ważna jest zatem  ocena pracy szkół ze względu na wyniki nauczania, szczególnie matematyki. Temu służy między innymi system egzaminów zewnętrznych. Bardzo rzadko szkoły same przedstawiają wyniki swoich egzaminów na własnych  stronach internetowych. Trzeba samemu siegnąć do źródeł OKE czy EWD.

Dużo lepiej obrazują pracę szkół  wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej niż średni wynik egzaminów, nawet w skali staninowej. EWD gimnazjalne uwzględnia z jakimi wynikami na sprawdzianie szkoła rekrutowała uczniów, a EWD maturalne uwzględnia wyniki maturzystów z egzaminu gimnazjalnego. Dodatni wskaźnik EWD oznacza, że szkoła rozwinęła umiejetności uczniów w tym zakresie. W obrębie tej samej jednostki samorządu terytorialnego szkoły są finansowane na podobnych zasadach, zatem elementem różnicującym efektywność nauczania szkół są jej zasoby wewnętrzne, m.in. potencjał uczniów na wejściu, kadra nauczycielska, sposób zarządzania szkołą.

Czy możemy sprawdzić jakie są efekty uczenia w szkołach złotoryjskich matematyki i przedmiotów przyrodniczych? Na razie niewiele się dowiemy o pracy szkół podstawowych, gdyż dopiero od tego roku matematyka zostanie wydzielona na sprawdzianie. Pierwszy raz sprawdzian w nowej formule uczniowie będą pisać w kwietniu. Możemy natomiast prześledzić efekty pracy szkół w tym obszarze na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Grafika poniżej przedstawia wyniki gimnazjów  z powiatu złotoryjskiego z matematyki i przedmiotów przyrodniczych w skali staninowej, w latach 2013-2014.


            

Jak widać wyniki naszego gimnazjum złotoryjskiego są na poziomie niżej średnim (matematyka) i niskim (przedmioty przyrodnicze). Warto jednak sprawdzić wskaźniki EWD zanim będziemy wyciągać jakiekolwiek wnioski.

         

Gimnazjum w Złotoryi - źródło

 

Widać wyraźnie że w obszarze przedmiotów ścisłych w naszym gimnazjum jest jeszcze wiele do zrobienia. Szczególnie w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Właściwie to szkola wymaga pomocy w tym obszarze.

Za rok po raz pierwszy z egzaminem gimnazjalnym mierzyć się będą uczniowie gimnazjum w ZSO, ale już teraz wiemy jak uczą matematyki i przedmiotów przyrodniczych w tej szkole.

 

       

 Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi - źródło


Z wykresu wynika, że wyniki są średnie ale skuteczność szkoły duża. Można by sądzić że tak jest bo idą tam uczniowie z lepszymi wynikami niż na przykład do technkim w Zespole Szkół Zawodowych. Jednak  system wskaźników EWD mierzy przyrost wiedzy pojedynczych uczniów. Jest to możliwe, nawet w skali całego kraju, dzięki nowoczesnym narzędziom bazodanowym. Więc wykres pokazuje to, jak uczniowie się rozwijali w trakcie trzech lat nauki w LO. Tym bardziej martwi widok wskaźników dla technikum złotoryjskiego

 

   

Technik budownictwa : przystąpiło 19  , zdało  42%

Technik informatyk : przystąpiło  24, zdało 29%

Technik ekonomista : przystąpiło 15 , zdało 47%

Technik hotelarstwa : przystapiło 25,  zdało 60%

żródło 

Technikum, Wojska Polskiego 50- źródło

Widać wyraźnie, że uczniowie w obszarze matematyki rozwijają się tam bardzo słabo.  Może nie mają takich priorytetów, może ważniejszy jest dla nich egzamin zawodowy? Jednak wyniki egzaminów zawodowych są również na podobnym poziomie.

Niektórzy mówią nie wszyscy przecież muszą być matematykami czy inżynierami - tak, ale wybór trzeba zostawić dziecku, gdy już będzie na to gotowe. Bez skutecznej nauki przedmiotów ścisłych w szkołach nie ma możliwości pełnego wyboru.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.