Egzamin zawodowy w ZSZ - produkcja maszyn super, aplikacje internetowe słabo

Dni otwarte ZSZ w Złotoryi 2017 Fot. Archiwum własne
Dni otwarte ZSZ w Złotoryi 2017

OKE we Wrocławiu opublikowała wyniki szkół z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskane podczas sesji styczeń-luty 2017 r. 

Wymagania na egzaminie zawodowym są  większe niż na maturze. By zdać część teoretyczną, trzeba mieć co najmniej 50 procent punktów, praktyczną -  75 procent.  

W powiecie złotoryjskim na wyniki pracował tylko Zespół Szkół Zawodowych. W sesji zimowej do egzaminu z 7 kwalifikacji przystąpiło 88 uczniów. Egzamin zaliczyło 55.

Uczniowie osiągnęli wyższe wyniki niż w województwie dolnośląskim w kwalifikacjach :

  • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
  • Prowadzenie rachunkowości

Najsłabiej wypadły wyniki z informatyki. Na 18 uczniów tylko 6 zaliczyło egzamin

Wyniki z uczniów ZSZ z poszczególnych kwalifikacji (kolor zielony) w porównaniu do średniej wojewódzkiej (kolor czerwony)

egzamin zawodowy 2017

Po zaliczeniu egzaminu zawodowego uczniowie uzyskują świadectwo uzyskania kwalifikacji. Aby uzyskać dyplom konieczne jest ukończenie szkoły. Dodatkiem do dyplomu jest Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.  Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne.

Ilość uczniów, którzy przystąpili do poszczególnych kwalifikacji i zdali.

kwalifikacja przystąpiło zdało
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 14 9
Prowadzenie rachunkowości 15 12
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 11 10
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 9 3
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 18 6
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 9 8
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 12 7
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.