Dotacje i subwencje na dzieci

dzieci Fot. Archiwum własne
dzieci

Na realizację zadań związanych z edukacją najmłodszych mieszkańców  Gmina Miejska Złotoryja otrzyma w 2014 roku dotację przedszkolną (2014 - 739 278 zł ) oraz subwencję oświatową (2014 - 6 158 699 zł) i wyrównawczą (2014 - 2 021 652 zł), równoważącą (2014- 303 511zł). Wysokość subwencji na jednego ucznia wynosi około 5200 zł.

Czym różni się subwencja od dotacji?

Subwencja – są to środki finansowe z budżetu państwa przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego  na wykonywanie zadań własnych . Przeznaczenie subwencji leży w gestii Rady Gminy. 

Dotacja – są to również środki z budżetu państwa przekazywane ,  na wykonanie ściśle określonego zadania. Środków tych, ani Rada Gminy ani burmistrz, nie mogą przeznaczyć na inny cel.

Powyżej 5 godzin - płatne

Od 1 września 2013r. opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - wynosi nie więcej niż jeden złoty. Na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy otrzymują  dotację z budżetu państwa. Dotacja na jedno dziecko w 2014 r. wynosi 1242 zł.  Obecnie, jeśli dziecko przebywa w przedszkolu dłużej niż pięć godzin, gminy obciążają rodziców opłatami, których wysokość same ustalają. W Polsce są gminy, które w ogóle nie pobierają opłat z tego tytułu, jak i takie, gdzie opłata wynosi powyżej 3 zł za godzinę. 

W 2015 niepubliczne dostaną 100%

Od 1 września 2015 r. przedszkola niepubliczne będą mogły otrzymać dotację z budżetu gminy w wysokości 100 proc. kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym. Takie placówki będą musiały jednak dobrowolnie podporządkować się zasadom ustalonym przez gminy dla przedszkoli publicznych. Chodzi m.in. o wysokość opłat - "maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę" i takie same zasady rekrutacji.

Wcześniej czy później do szkoły?

Rodzice dzieci urodzonych w drugiej połowie 2008 r. będą mogli zadecydować, czy chcą posłać dziecko do szkoły we wrześniu 2014 r. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie ich wola. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki. 

Nie więcej niż 25 uczniów

Ograniczono również  liczebność klas pierwszych szkół podstawowych. Nie będą mogły liczyć więcej niż 25 osób. Od września 2015 r. ograniczenie to będzie dotyczyło również klas drugich, a od roku szkolnego 2016/2017 wszystkich klas 1-3.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.