Starosta dotrzymuje słowa - będzie fundusz stypendialny

Szkoły średnie w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Szkoły średnie w Złotoryi

Już w poprzedniej kadencji radny powiatowy Paweł Macuga występował z wnioskiem o utworzenie funduszu stypendialnego dla najlepszych uczniów złotoryjskich szkół ponadpodstawowych. 

W obecnej kadencji radny Paweł Macuga powtórzył swój wniosek w grudniu 2018 przy zatwierdzaniu budżetu na rok 2019. W sierpniu zwrócił się z interpelacją dotyczącą utworzenia funduszu stypendialnego dla młodzieży ze szkół prowadzonych przez Powiat Złotoryjski. Fundusz stypendialny miał  motywować uczniów do wybierania szkół powiatowych i sygnalizować, że w tych szkołach stawia się na  najlepszych, że docenia się wyniki nauczania.

W odpowiedzi na interpelację starosta zapewnił, że zarezerwuje środki na ten cel w 2020 roku.  Dotrzymał słowa gdyż w porządku obrad sesji styczniowej 2020 r. mamy projekt uchwały dotyczącej utworzenia funduszu stypendialnego

Uchwała tworzy Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat. Program będzie realizowany w formie stypendium Starosty Złotoryjskiego dla uczniów klas I  i nagrody dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że ustanowienie stypendium ma na celu nagradzanie młodych ludzi realizujących swoje pasje, dzięki temu będą mogli rozwijać swoje umiejętności. Jest to dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki. Nagroda starosty dla absolwentów  ma charakter motywacyjny i ma zachęcić do dalszego rozwoju edukacyjnego. Szacunkowy koszt finansowy to około 22400 zł na rok szkolny.  

Mamy dopiero projekt uchwały. Czy zostanie zaakceptowana przez radnych, okaże się podczas sesji. 


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.