Fundusz stypendialny czyli jak ideał sięgnął bruku

Szkoły średnie w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Szkoły średnie w Złotoryi

Radny Macuga od roku wnioskuje o fundusz stypendialny. Kiedy program zostaje opracowany i starosta przedstawia uchwałę w tej sprawie, radny na komisji głosuje przeciw, a na sesji nie bierze udziału w głosowaniu - dlaczego?

Według radnego Pawła Macugi:

Program nie odzwierciedla w żaden sposób wniosku, który komisja oświaty swego czasu kierowała do zarządu. Cele są określone mgliście. Intencją wniosku było obniżenie kosztów kształcenia. Stabilizacja zatrudnienia w szkołach poprzez zatrzymanie większej ilości absolwentów szkół podstawowych oraz poprawa wizerunku szkół dzięki zatrzymaniu najbardziej uzdolnionej młodzieży.Obecny program ma zupełnie inny charakter. Chodziło o to, żeby wynagrodzić tych uczniów, którzy już osiągnęli dobre wyniki i zechcieli zostać w powiecie, tymczasem mamy coś co jest mgliste nie ma żadnego celu konkretnie sformułowanego. Jest jeden niejawny lanserstwo starosty.

Radny Łukasz Horodyski na podczas posiedzenia komisji oświaty twierdził, że stypendia w kształcie zaproponowanym przez radnego Macugę nie są możliwe do realizacji w powiecie:

 Nigdy w życiu nie spowodujemy, że ta zdolna młodzież przyjdzie do złotoryjskich szkół bo dostanie 200 czy 300 zł raz na półrocze. Jakby dostawali po 500 zł miesięcznie, to pewnie część tych dzieci by tu przyszła. Dla mnie jedynym celem nagrody starosty jest to żeby nagradzać tych, którzy tu są za to że się uczą. 

Inni radni również mieli wiele uwag krytycznych do programu, w różnych jego punktach, uważali jednak, że dla dobra uczniów program stypendialny w zaproponowanym przez zarząd kształcie należy wprowadzić już teraz. Później ewentualnie wprowadzać poprawki. 

Fragmenty dyskusji radnych na styczniowej komisji oświaty Rady Powiatu Złotoryjskiego


Głosowanie uchwały na sesji: Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu, 3 wstrzymało się od głosu 13 było za wprowadzeniem programu

Starosta Wiesław Świerczyński podsumował głosowanie uchwały na sesji:

Cieszy mnie fakt, że mimo różnicy w kwestiach szczegółowych, co naturalne, w kwestii głównej, podstawowej mamy wspólne stanowisko. Przedłożony przez Zarząd, inspirowany założeniami Programu Stypendialnego Prezesa Rady Ministrów projekt, jest wypadkową potrzeb i możliwości. Zdaję sobie sprawę, że nie jest on doskonały, traktujemy to rozwiązanie jako projekt pilotażowy, który będziemy w przyszłości modyfikować i rozwijać. Niewątpliwą zaletą wprowadzenia go w życie będzie zastąpienie dyskusji i rozważań czysto teoretycznych wiedzą i doświadczeniem wynikającym z jego praktycznej realizacji.
tekst


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.