Wydłużona ochrona przedemerytalna

Klub Seniora Fot. Archiwum własne
Klub Seniora

1 października weszły w życie nowe przepisy skracające wiek emerytalny. Przepisy te (art. 28 nowelizacji) wydłużają okres ochronny pracowników.

Kajetan Kukla zaprasza do głosowania na pracownię Orange, na Konopnickiej, gdzie mieści się Klub Seniora

ZAGŁOSUJ TERAZ


Praktycznym skutkiem takiego rozwiązania będzie to, że przez znaczny okres tej ochrony pracownicy będą już mogli skorzystać z emerytury. 

Wydłużony okres ochronny będzie przysługiwał pracownikom, którzy:

  • są już objęci ochroną przedemerytalną lub
  • byliby objęci taką ochroną, jeżeli w tym dniu pozostawaliby w stosunku pracy.

Ponadto pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy nie są objęci ochroną przedemerytalną, a jednocześnie osiągną wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat przed upływem 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, będą chronieni przez okres 4 lat, licząc od 1 października 2017 r. 

Można ten stan prawny zobrazować takim przykładem: Pracownik w dniu 1 października 2017 r. ma 63 lata. Okres ochronny rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy, czyli 1 października 2017 r. Gdyby nie przepis przejściowy byłby chroniony 2 lata, czyli do czasu, kiedy nabędzie uprawnienia emerytalne. Art. 29 ust.1 zabezpiecza, że firma nie będzie mogła go zwolnić do 1 października 2021 r., mimo że wcześniej osiągnie już wiek emerytalny.

Pracownicy w wieku przedemerytalnym zabezpieczeni są nie tylko przed wypowiedzeniem umowy, ale także przed zmianą warunków pracy i płacy na podstawie art. 42 Kodeksu pracy. Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, gdy wypowiedzenie zmieniające warunki pracy stało się konieczne ze względu na:

  • wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której należy pracownik,
  • stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

W związku z powyższym można  spodziewać się przez okres 4 przejściowych lat, oporów firm przed zatrudnieniem starszych pracowników, których ochrona przedemerytalna będzie inna, niż mogłoby to wynikać z ich wieku. Jednak w przypadku wypowiadania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony trzeba podać przyczynę wypowiedzenia. Przyczyną tą nie może być fakt zbliżającej się ochrony przedemerytalnej.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.