Krajowy Fundusz Szkoleniowy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, iż uzyskał limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 rok w wysokości 324 000,00 zł

PUP zaprasza  wszystkich pracodawców zainteresowanych wsparciem zawodowego kształcenia ustawicznego do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Środki KFS mogą być przeznaczone na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

  • Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
  • Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
Termin naboru wniosków: 06.03.2017 r. – 10.03.2017 r.
Wnioski będą przyjmowane w wyznaczonym terminie naboru w godz. 7.00-15.00 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi.
PUP Złotoryja
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.